VOLT! Toekomstmakers

Oesterzwam 1 3451 HB Vleuten

  • Schoolfoto van VOLT! Toekomstmakers
  • Schoolfoto van VOLT! Toekomstmakers
  • Schoolfoto van VOLT! Toekomstmakers
  • Schoolfoto van VOLT! Toekomstmakers
  • Schoolfoto van VOLT! Toekomstmakers

Profielkeuze

Toelichting van de school

Op dit moment kent VOLT! Toekomstmakers 3 profielen:
- (Technische) Dienstverlening en Producten
- Zorg & Welzijn
- Produceren, Installeren en Energie

Conform landelijke ontwikkelingen bieden we leerlingen meer kansen in het beroepenveld. De profielen en de daarbij behorende vakken en keuzevakken bieden we in behapbare, samenhangende delen aan. Dit betekent dat iedere leerling bij het kiezen van een profiel een vast pakket aan vakken krijgt en een beperkte keuze aan bijpassende keuzevakken. Bij elk profiel horen profielvakken die een bijdrage leveren aan een positieve doorstroom naar een vervolgopleiding.

Leren door te doen is een krachtige manier om nieuwe kennis en vaardigheden aan te leren. Dat geldt niet alleen voor leerlingen op het vmbo. Ook havo leerlingen hebben baat bij het praktisch toepassen van theoretische vaardigheden. Wij noemen dit Toekomst-Havo; een volwaardige 5-jarige havo-opleiding, aangevuld met praktijkvakken. Door de theorie en praktijk te combineren zijn de leerlingen beter voorbereid op het HBO.

Voor TL-leerlingen geldt dat zij de mogelijkheid krijgen om een zevende theorievak toe te voegen. Hierdoor kunnen deze leerlingen gemakkelijker doorstromen naar een havo-vervolgopleiding.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Visie op ondersteuning:
leerlingen kunnen extra ondersteuning krijgen als zij te maken hebben met leer- en of sociaal-emotionele problemen.

Ondersteuningsstructuur:
    - De mentor staat centraal in de begeleiding van onze leerlingen (eerstelijn) en onderhoudt de contacten met de ouder(s) / verzorger(s).
    - Er is een zorg coördinator die verantwoordelijk is voor de begeleiding van alle leerlingen in de school.
    - Het zorgteam bestaat uit de zorg coördinator, 5 basis+ coaches, remedial teacher, dyslexiecoach en een orthopedagoog.
    - Indien nodig is op school extra begeleiding mogelijk (SMW, leerplicht). Ook kan er doorverwezen worden naar hulp buiten school.

Bijlage:
Ondersteuningsplan 2019-2020.

In het ondersteuningsplan staat hoe de ondersteuning aan de leerlingen op onze school geregeld is.


Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven