VOLT! Toekomstmakers

Oesterzwam 1 3451 HB Vleuten

  • Schoolfoto van VOLT! Toekomstmakers
  • Schoolfoto van VOLT! Toekomstmakers
  • Schoolfoto van VOLT! Toekomstmakers
  • Schoolfoto van VOLT! Toekomstmakers
  • Schoolfoto van VOLT! Toekomstmakers

Profielkeuze

Toelichting van de school

Op dit moment kent VOLT! vier profielen:

?     (Technische) Dienstverlening en Producten

?     Economie & Ondernemen (alleen nog in schooljaar 20/21)

?     Zorg & Welzijn

?     Produceren, Installeren en Energie

Kijkend naar het huidige leerlingaantal, de voorspelling voor de komende schooljaren, keuzes van vmbo-scholen om ons heen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zullen wij één en zo mogelijk twee profielen in het aanbod moeten heroverwegen. In de komende jaren zal er nog steeds een groeiend tekort zijn aan werknemers voor de sectoren techniek en zorg. VOLT! geeft daarom de voorkeur aan het verdiepen van beide profielen.

Technologische ontwikkelingen en veranderingen in beide branches zullen steeds meer bepalend zijn voor de te volgen koers. Leerlingen in aanraking laten komen met de steeds veranderende technologische wereld is dan ook een prachtige kans voor het onderwijs op VOLT! Op deze wijze creëer je nieuwsgierige leerlingen met een voorliefde voor technologie. 

Conform landelijke ontwikkelingen bieden we leerlingen hiermee meer kansen in het beroepenveld van morgen. De profielen en de daarbij behorende vakken en keuzevakken zullen we steeds meer gestreamd (in behapbare, samenhangende delen) gaan aanbieden. Dit betekent dat iedere leerling bij het kiezen van een profiel een vast pakket aan vakken krijgt en een beperkte keuze aan bijpassende keuzevakken. Bij elk profiel horen profielvakken die een bijdrage leveren aan een positieve doorstroom naar het mbo.

Voor TL-leerlingen geldt dat zij vanuit het profiel (T)D&P de mogelijkheid krijgen om in een van de vier sectoren hun diploma te behalen (landbouw, economie, zorg & welzijn en techniek). Tevens bieden we vanaf 2020-2021 TL-leerlingen de mogelijkheid om (in plaats van extra keuzevakken) een zevende theoretisch vak toe te voegen. Hierdoor kunnen deze leerlingen gemakkelijker doorstromen naar een havo-vervolgopleiding.

Verder werken de leerlingen, per vak, op hun eigen niveau aan de lesstof zodat een diploma op maat voor hun haalbaar wordt. Op een hoger niveau in de vakken waar je goed in bent, op een ander niveau als je ergens moeite mee hebt. 

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Visie op ondersteuning:
leerlingen kunnen extra ondersteuning krijgen als zij te maken hebben met leer- en of sociaal-emotionele problemen.

Ondersteuningsstructuur:
    - De mentor staat centraal in de begeleiding van onze leerlingen (eerstelijn) en onderhoudt de contacten met de ouder(s) / verzorger(s).
    - Er is een zorg coördinator die verantwoordelijk is voor de begeleiding van alle leerlingen in de school.
    - Het zorgteam bestaat uit de zorg coördinator, 5 basis+ coaches, remedial teacher, dyslexiecoach en een orthopedagoog.
    - Indien nodig is op school extra begeleiding mogelijk (SMW, leerplicht). Ook kan er doorverwezen worden naar hulp buiten school.

Bijlage:
Ondersteuningsplan 2019-2020.

In het ondersteuningsplan staat hoe de ondersteuning aan de leerlingen op onze school geregeld is.


Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven