VOLT! Toekomstmakers

Oesterzwam 1 3451 HB Vleuten

  • Schoolfoto van VOLT! Toekomstmakers
  • Schoolfoto van VOLT! Toekomstmakers
  • Schoolfoto van VOLT! Toekomstmakers
  • Schoolfoto van VOLT! Toekomstmakers
  • Schoolfoto van VOLT! Toekomstmakers

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In schooljaar 2019/2020 zijn de digitale onderzoeken niet doorgegaan vanwege Covid-19. Ook in schooljaar 2020/2021 heeft het onderwijs veel last gehad van alle geldende maatregelen en wijzigingen. Sinds begin 2019 zitten wij op een nieuwe locatie en is het onderwijsconcept volledig vernieuwd. De huidige school is dus volop in transitie.

Digitale instrumenten

VOLT! beschikt over een breed scala aan digitale (sturings)instrumenten. Uitwisselingen met BRON, DUO en de Inspectie van het Onderwijs gaan inmiddels allemaal digitaal. Met behulp van Qlikviewtechnologie kunnen uit Magister en MMP goede analyses en rapportages worden gemaakt.

Het Programma Kwaliteitscholen wordt op VOLT! voornamelijk gebruikt voor tevredenheidsonderzoeken. Dit kunnen tevredenheidsonderzoeken zijn onder ouders en leerlingen voor een weergave in Vensters voor verantwoording, maar ook tevredenheidsonderzoeken met betrekking tot het functioneren van individuele medewerkers, die deel uitmaken van de gesprekscyclus. De resultaten uit tevredenheidsonderzoeken worden besproken in het managementteam en in de verschillende teams. Daarbij komen risicofactoren aan de orde, op basis waarvan het managementteam doelen en acties formuleert. Indien risico’s worden gesignaleerd, kunnen verdiepende verkenningen worden uitgevoerd zodat risico’s geanalyseerd en mogelijke verbeteractiviteiten en/of nieuwe doelen gesteld kunnen worden.  

Verder werken wij met de programma's leerKRACHT en de Transformatieve School om zowel het professionele- als het pedagogische klimaat naar een (nog) hoger niveau te tillen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

VOLT! hanteert een gedragscode (VOLT! code) die elke leerling ondertekent. Essentie van de code is 'behandel de ander zoals je zelf behandelt wil worden'. Het afgelopen jaar hebben we veel aandacht besteed aan het pedagogische klimaat binnen school middels het programma van de Transformatieve School. Ook hebben we flink ingezet op de professionalisering van het team. De positieve resultaten die dit opgeleverd hebben kunnen we terug zien in de leerling enquêtes.  

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

In schooljaar 2019/2020 zijn de digitale onderzoeken niet doorgegaan vanwege Covid-19.Resultaten zijn van het jaar daarvoor, inmiddels is de school verhuisd naar een nieuwe locatie. Op deze locatie is het onderwijsconcept evenals de pedagogische- en didactische aanpak sterk veranderd. De huidige school is volop in transitie, dus de eerdere onderzoeken zijn niet representatief voor het huidige schoolklimaat.

Digitale instrumenten

VOLT! beschikt over een breed scala aan digitale (sturings)instrumenten. Uitwisselingen met BRON, DUO en de Inspectie van het Onderwijs gaan inmiddels allemaal digitaal. Met behulp van Qlikviewtechnologie kunnen uit Magister en MMP goede analyses en rapportages worden gemaakt.

Het Programma Kwaliteitscholen wordt op VOLT! voornamelijk gebruikt voor tevredenheidsonderzoeken. Dit kunnen tevredenheidsonderzoeken zijn onder ouders en leerlingen voor een weergave in Vensters voor verantwoording, maar ook tevredenheidsonderzoeken met betrekking tot het functioneren van individuele medewerkers, die deel uitmaken van de gesprekscyclus. De resultaten uit tevredenheidsonderzoeken worden besproken in het managementteam en in de verschillende teams. Daarbij komen risicofactoren aan de orde, op basis waarvan het managementteam doelen en acties formuleert. Indien risico’s worden gesignaleerd, kunnen verdiepende verkenningen worden uitgevoerd zodat risico’s geanalyseerd en mogelijke verbeteractiviteiten en/of nieuwe doelen gesteld kunnen worden.  

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven