Ichthus College

Vondellaan 4 3906 EA Veenendaal

  • Schoolfoto van Ichthus College
  • Schoolfoto van Ichthus College

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In een onderzoek naar sociale veiligheid door bureau DUO in 2021/2022 wordt oa het volgende aangegeven:

Leerlingen:

De leerlingen zijn zeer tevreden over het welbevinden op school en tevreden over de veiligheid op school. Het thema welbevinden scoort gelijk aan de benchmark VO en het thema veiligheid scoort hoger dan de benchmark VO. Leerlingen geven in sterke mate aan dat ze genoeg vrienden/vriendinnen op school hebben, dat ze in een leuke klas zitten, dat ze in de klas durven te zeggen wat ze vinden en dat ze zich veilig voelen op school.

Ouders:

De ouders zijn zeer tevreden over de sfeer en de veiligheid op school. Beide thema's scoren hoger dan de benchmark VO. Ouders geven in sterke mate aan dat hun kind het naar zijn/haar zin heeft op school, dat leerlingen over het algemeen aardig zijn tegen elkaar, dat kinderen zich durven te uiten op school, dat er duidelijke regels zijn, dat er voldoende aandacht is voor normen en waarden en dat de school positief bijdraagt aan het zelfvertrouwen van hun kind.

Personeel:

Het Ichthus College scoort hoger dan de benchmark VO.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Er is in het schooljaar 2020-2021 een onderzoek uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies

Resultaten op hoofdlijnen

Over het algemeen zijn de ouders van Ichthus College zeer tevreden met hun school (8.2). Ichthus College scoort daarmee sterk hoger dan de benchmark voortgezet onderwijs. De ouders zijn (zeer) tevreden over de thema’s: voorzieningen, onderwijs, sfeer, communicatie, schoolleiding/directie, veiligheid op school, mentor, algemene ontwikkelingen docenten.

Verder zien we dat 53% van de ouders hun school actief zou aanbevelen aan andere ouders, terwijl 2% hun school zouafraden (detractors). Wanneer we vervolgens kijken naar de balans tussen deze twee groepen (de Net Promotor Score),levert dit een netto resultaat op van +51. Ichthus College scoort daarmee hoger dan de benchmark voortgezet onderwijs.

Kijken we naar het totaalbeeld (de hoogte van de scores, de vergelijking met de benchmark en het percentageontevreden ouders) kunnen wij (op thema-niveau) geen concrete verbeterpunten signaleren. Dit betekent echter niet dat er geen verbeteringen te realiseren zijn. Wij raden Ichthus College aan om op basis van deze rapportage na te gaan waar mogelijke verbeteringen gewenst zijn en de prioriteitenmatrix te gebruiken om te achter halen welk aspect naar verwachting het sterkste resultaat op de algemene tevredenheid zou kunnen opleveren.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven