Winkler Prins openbare school voor voortgezet onderwijs, Praktijkschool

Jan Salwaplein 2 9641 LA Veendam

  • Schoolfoto van Winkler Prins openbare school voor voortgezet onderwijs, Praktijkschool
  • Schoolfoto van Winkler Prins openbare school voor voortgezet onderwijs, Praktijkschool
  • Schoolfoto van Winkler Prins openbare school voor voortgezet onderwijs, Praktijkschool

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2023 is een uitgebreid tevredenheidsonderzoek onder ouders en leerlingen afgenomen. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste conclusies.

Wat leerlingen als goed ervaren:
- de school helpt met het kiezen van een volgende studie of werk
- Ik ben tevreden over mijn mentor
- de school helpt mij bij het zoeken naar een stage. 

Wat scoort bij leerlingen laag:
- het werken met computers, laptops of tablets op school
- de afwisseling van verschillende activiteiten tijdens de lessen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Winkler Prins wil een veilige omgeving voor medewerkers en leerlingen bieden. Ter bevordering van deze veiligheid wordt een groot aantal activiteiten ingezet door het team sociale veiligheid. Daarnaast hebben we afspraken gemaakt met ouders, leerlingen, medewerkers en de omgeving zoals de politie, bijvoorbeeld ten aanzien van het niet tolereren alcohol en drugs op school. Hetzelfde geldt voor geweld en agressie. De context waarbinnen overtredingen worden geconstateerd, is altijd van belang voor het bepalen van de te nemen maatregelen, evenals het gesprek dat met ouders/verzorgers plaatsvindt.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2023 is een uitgebreid tevredenheidsonderzoek onder ouders en leerlingen afgenomen. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste conclusies.

Ouders geven hoge scores bij de volgende onderdelen:
- tevredenheid over de mentor
- school is makkelijk bereikbaar voor contact
- de school stimuleert mijn kind om zijn of haar best te doen.

Ouders zien de volgende verbeterpunten:

- de school zorgt dat mijn kind geïnteresseerd is in de lesstof.
 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven