Winkler Prins openbare school voor voortgezet onderwijs, Praktijkschool

Jan Salwaplein 2 9641 LA Veendam

  • Schoolfoto van Winkler Prins openbare school voor voortgezet onderwijs, Praktijkschool
  • Schoolfoto van Winkler Prins openbare school voor voortgezet onderwijs, Praktijkschool
  • Schoolfoto van Winkler Prins openbare school voor voortgezet onderwijs, Praktijkschool

In het kort

Toelichting van de school

De school kenmerkt zich op de volgende thema's:
 
1) Positief leerklimaat:
    - uitdagend
    - plezierig
    - veilig
2) Breed onderwijsaanbod:
    - van praktijkonderwijs t/m gymnasium
    - groot aanbod profielen en sectoren
    - diversiteit in vakkenaanbod
    - veel buitenschoolse activiteiten
3) Hoge kwaliteit:
    - positieve scores tevredenheidsonderzoeken ouders en leerlingen
    - positieve score Kwaliteitskaart: hoge onderwijsrendementen en slagingspercentages
    - positieve beoordelingen door Inspectie Voortgezet Onderwijs
4) Goede begeleiding:
    - sluitende hulpstructuur.

Kenmerken van de school

  • Warm leer- en werkklimaat
  • Veilige en uitdagende omgeving
  • Breed aanbod: hoge kwaliteit
  • Hoge kwaliteit

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • praktijkonderwijs

Bron

Bovenbouw

  • praktijkonderwijs

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Sinds enige jaren zagen we een daling van het aantal leerlingen op Winkler Prins Praktijkschool. De laatste twee jaar is er sprake van stabilisering. Dit ondanks een krimpende basispopulatie. Het marktaandeel, het percentage van de leerlingen van het basis en speciaal basisonderwijs dat de Winkler Prins bezoekt, is de afgelopen jaren licht gestegen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
92

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven