Winkler Prins openbare school voor voortgezet onderwijs, Praktijkschool

Jan Salwaplein 2 9641 LA Veendam

  • Schoolfoto van Winkler Prins openbare school voor voortgezet onderwijs, Praktijkschool
  • Schoolfoto van Winkler Prins openbare school voor voortgezet onderwijs, Praktijkschool
  • Schoolfoto van Winkler Prins openbare school voor voortgezet onderwijs, Praktijkschool

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Opbrengsten school voor praktijkonderwijs 2023

22 leerlingen verlieten de school voor praktijkonderwijs waarbij:

? 8 leerlingen een baan hebben gekregen;
? 7 leerlingen een baan hebben (en leren via BBL niveau 2);
? 5 leerlingen een mbo BOL niveau 2 opleiding zijn gestart;
? 2 leerlingen een mbo BOL niveau 1 opleiding zijn gestart.

Van deze 22 leerlingen behaalden:
? 13 leerlingen een VCA-certificaat;
? 6 leerlingen een schoonmaakcertificaat;
? 4 leerlingen een certificaat werken in de keuken;
? 10 leerlingen een heftruckcertificaat;
? 1 leerling een reachttruckcertificaat;
? 4 leerlingen een drone-certificaat;
? 6 leerlingen een certificaat Mig/Mag lassen niveau 1;
? 4 leerling een certificaat Mig/Mag lassen niveau 2;
? 2 leerlingen een certificaat TIG lassen;
? 1 leerling een certificaat bediening.

Zijn er leerlingen die de school verlaten met een diploma en/of certificaat?
Weergave Diploma's en certificaten

Bron

Na het praktijkonderwijs

Hier zie je wat de leerlingen van deze school na het praktijkonderwijs doen. Welke keuzes maken ze en wat doen ze één en twee jaar na het verlaten van de school?

Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, na het praktijkonderwijs

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, één en twee jaar na het praktijkonderwijs

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Profiel school: De school voor praktijkonderwijs van Winkler Prins biedt leerlingen, in een uitdagende en veilige omgeving, een uitdagend leer- en werkklimaat. We bieden leerlingen de kans, om naast de algemeen vormende vakken, uiteenlopende certificeringstrajecten te volgen. Hierbij wordt met leerling en het stagebedrijf gekeken wat de leerling nodig heeft om een goede werknemer binnen een werkbedrijf te worden.  

Schooladvies en plaatsing: Vanuit het Samenwerkingsverband is naar de instroomgegevens van onze leerlingen gekeken. De leerlingen die onze school voor praktijkonderwijs bezoeken, zijn volgens de aangeleverde gegevens, daadwerkelijk praktijkschool leerlingen.  

Behaalde diploma’s en certificaten: De school heeft ingezet op uitstroom naar werk, of werk en leren. Door goede contacten te onderhouden met de bedrijven in de omgeving is het mogelijk de leerlingen (toekomstige werknemers) uit te rusten met díe vaardigheden en certificeringen die nodig zijn voor een succesvolle uitstroom richting werk.  

Uitstroom leerlingen: De school heeft zich ten doel gesteld de leerlingen bestendig uit te laten stromen. Dit is in eerste instantie werk en werk en leren. Voor díe leerlingen, waarvan verwacht wordt door de school dat zij een diploma op mbo 2 niveau kunnen behalen, wordt in het laatste schooljaar PrO een entree traject, in symbiose met het mbo, bekostigd.  

Scholing personeel praktijkonderwijs: Alle, aan het praktijkonderwijs verbonden docenten, zijn bevoegd voor het lesgeven binnen deze school. Een aantal van hen hebben een 2e/1e graads bevoegdheid. Voorts heeft een aantal docenten een opscholingstraject VMBO gevolgd.

Terug naar boven