Winkler Prins openbare school voor voortgezet onderwijs/RL11

Raadsgildenlaan 11 9646 AA Veendam

Schoolfoto van Winkler Prins openbare school voor voortgezet onderwijs/RL11

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2023 is een uitgebreid tevredenheidsonderzoek onder ouders en leerlingen afgenomen. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste conclusies.
 
Wat leerlingen als goed ervaren:
- ik ben tevreden over de mentor
- de leraren helpen je om je best te doen op school
- de school helpt met het kiezen van een volgende studie of werk.
 
Wat scoort bij leerlingen laag:
- de aansluiting van de lessen op de gebeurtenissen uit het nieuws
- de extra activiteiten buiten de les
- de mening van leerlingen telt mee op deze school.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Winkler Prins wil een veilige omgeving voor medewerkers en leerlingen bieden. Ter bevordering van deze veiligheid wordt een groot aantal activiteiten ingezet door het team sociale veiligheid. Daarnaast hebben we afspraken gemaakt met ouders, leerlingen, medewerkers en de omgeving zoals de politie, bijvoorbeeld ten aanzien van het niet tolereren alcohol en drugs op school. Hetzelfde geldt voor geweld en agressie. De context waarbinnen overtredingen worden geconstateerd, is altijd van belang voor het bepalen van de te nemen maatregelen, evenals het gesprek dat met ouders/verzorgers plaatsvindt.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2023 is een uitgebreid tevredenheidsonderzoek onder ouders en leerlingen afgenomen. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste conclusies.
 
Ouders geven hoge scores bij de volgende onderdelen:
- de bereikbaarheid van de school
- er zijn voldoende ICT-middelen op school beschikbaar
- tevreden over de mentor.
 
Ouders zien de volgende verbeterpunten:

- school zorgt dat mijn kind geïnteresseerd is in de lesstof
- school biedt onderwijs dat aansluit op het niveau van mijn kind.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven