Winkler Prins openbare school voor voortgezet onderwijs/RL11

Raadsgildenlaan 11 9646 AA Veendam

  • Schoolfoto van Winkler Prins openbare school voor voortgezet onderwijs/RL11
  • Schoolfoto van Winkler Prins openbare school voor voortgezet onderwijs/RL11

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroomgegevens van onze leerlingen laten zien dat leerlingen over het algemeen een leerroute volgen die past bij het advies dat door de basisschool is afgegeven. De doorstroomgegevens van onze leerlingen verhouden zich ook goed ten opzichte van de landelijke trends.


Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Leerlingen die de Winkler Prins bezoeken maken een grote kans op het behalen van een diploma dat past bij het niveau dat door de basisschool is ingeschat. De slagingspercentages zijn al jaren op ten minste het landelijk gemiddelde. In de regionale vergelijking zijn de slagingspercentages hoog.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

In algemene zin zijn de examencijfers goed. Het verschil tussen het Centraal examencijfer (CE) en het Schoolexamencijfer (SE) is beperkt en valt voor alle deelscholen binnen de 0,5 die door de Inspectie wordt voorgeschreven.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

De meeste leerlingen die een opleiding aan Winkler Prins beginnen, maken deze ook af en stromen daarna door naar het vervolgonderwijs. Indien leerlingen om wat voor reden dan ook (b.v. verhuizing) van school veranderen, vindt er een warme overdracht plaats tussen beide scholen.

Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat doen leerlingen die in 2017-2018 examen deden, één jaar na het examen?
Weergave Vervolg onderwijs één jaar na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Winkler Prins neemt deel aan veel samenwerkingen met veel verschillende instanties en organisaties buiten de school. Wij denken dat leerlingen ook zinvolle leerervaringen kunnen opdoen buiten de lessen op school. Wij volgen hierbij het principe: 'De school in de maatschappij, de maatschappij in de school'. De getoonde evaluaties geven slechts een beperkt beeld van alle contacten die wij in de loop der jaren zijn aangegaan.

Terug naar boven