Globe College Utrecht vmbo

Bontekoelaan 1 3526 RA Utrecht

  • Schoolfoto van Globe College Utrecht vmbo
  • Op het Globe College hechten wij veel waarde aan talentontwikkeling, waaronder Sport.
  • Onze Van Gogh Caravan.
Een werkstuk om trots op te zijn!
  • Leren door te doen.
  • Doel bereikt, gefeliciteerd.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Wij zijn er trots op dat de leerlingen onze school zo goed waarderen en dat het Globe College een plek is waar de leerlingen graag willen zijn!

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

In de bijlage kunt u de resultaten vinden van de ouder tevredenheid enquête van schooljaar 2022-2023.

Wij zijn er trots op dat onze ouders het Globe college zo goed waarderen. Uit de enquête over de leerjaren 1 t/m 3, blijkt de grote waardering van de ouders voor ons mentorschap. Het Globe college staat voor goede begeleiding van de leerlingen door docenten en mentoren.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,7
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven