Globe College Utrecht vmbo

Bontekoelaan 1 3526 RA Utrecht

  • Schoolfoto van Globe College Utrecht vmbo
  • Op het Globe College hechten wij veel waarde aan talentontwikkeling, waaronder Sport.
  • Onze Van Gogh Caravan.
Een werkstuk om trots op te zijn!
  • Leren door te doen.
  • Doel bereikt, gefeliciteerd.

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Wij zijn er trots op dat wij zoveel leerlingen de mogelijkheid kunnen bieden om op te stromen naar een hoger niveau. In de onderbouw hebben wij o.a. gecombineerde Basis/Kader klassen, Kader/TL klas en een TL/Havo klas, waardoor leerlingen gemakkelijker leerstof op een hoger niveau aangeboden krijgen en hierdoor kunnen opstromen naar een hoger niveau. Uit verzamelde dat blijkt dat ruim 25% van de leerlingen opstroomt naar een hoger niveau gedurende hun Globe College periode.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Vanuit de onderbouw stroomt 100 % van de leerlingen door naar de bovenbouw.

Wij zijn er trots op dat bij ons op het Globe college veel leerlingen opstromen in de klassen 1 en 2 naar een hoger niveau.

Leerlingen doen gemiddeld veel vaker examen op een hoger niveau dan hun basisschool advies, dan op vergelijkbare vmbo-scholen het geval is!

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Een deel van de leerlingen  van het Globe College volgen onderwijs op de Utrechtse School en het Rotsoord.

 
 
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

EXAMENCIJFERS: U ziet in dit overzicht geen examencijfers voor het schooljaar 2019-2020. Vanwege Corona, hebben de leerlingen dit schooljaar alleen het schoolexamen afgelegd maar het Centraal schriftelijk examen, is afgelast door het ministerie van Onderwijs.

Gelukkig zijn op basis van de schoolexamens, bijna al onze leerlingen in 2020, vertrokken met een diploma!

Ondanks de periode waarin wij te maken hadden met Covid-19, hebben vrijwel alle leerlingen in het schooljaar 2021-2022, hun periode bij het Globe College af kunnen sluiten met een diploma!

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven