Globe College Utrecht vmbo

Bontekoelaan 1 3526 RA Utrecht

  • Schoolfoto van Globe College Utrecht vmbo
  • Op het Globe College hechten wij veel waarde aan talentontwikkeling, waaronder Sport.
  • Onze Van Gogh Caravan.
Een werkstuk om trots op te zijn!
  • Leren door te doen.
  • Doel bereikt, gefeliciteerd.

Profielkeuze

Toelichting van de school

Op het Globe College bestaan de afdelingsprogramma’s (profielen) uit gemeenschappelijk vakken en beroepsgerichte profiel- en keuzevakken. Deze profielen maken het mogelijk onderwijs op maat aan onze leerlingen aan te bieden en optimale leerlijnen naar het MBO vorm te geven. Daardoor, zo is de gedachte, is de leerling beter in staat een weloverwogen keuze te maken voor een vervolgopleiding die zo dicht mogelijk bij diens interesses en mogelijkheden ligt. Een stevig LOB traject (Loopbaanoriëntatie en -Begeleiding) van leerjaar 1 t/m 4 met diverse peil- en reflectiemomenten dragen bij aan een gedegen profielkeuze en verdere keuzes v.w.b. keuze-profieldelen.

Het Globe College biedt de volgende profielen en leerroutes aan:

  • Zorg & Welzijn (Z&W);
  • Bouwen, Wonen & Interieur (BWI);
  • Mobiliteiten & Transport (M&T);
  • Produceren, Installeren en Energie (PIE);
  • MAVO (incl. MAVO-HAVO kansklas).
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Bijgevoegd is: Het Globe college schoolplan 2021-2025 in posterformaat. Voor een uitgebreide beschrijving van het schoolplan 2021-2025, verwijzen wij u naar onze website: https://www.globecollege.nl

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Bijgevoegd het School Ondersteuningsplan van het Globe College 2022-2023.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven