St. Bonifatiuscollege

Burgemeester Fockema Andreaelaan 7-9 3582 KA Utrecht

  • Schoolfoto van St. Bonifatiuscollege
  • Schoolfoto van St. Bonifatiuscollege

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In de afgelopen jaren heeft de school enkele keren meegewerkt aan een onderzoek naar veiligheid. Zowel de fysieke (het gebouw) als de sociale (omgangsvormen) veiligheid zijn onderzocht. Conclusies uit de onderzoeken: de school wordt door de plezierige en ontspannen sfeer als zeer veilig ervaren. We blijven onze leerlingen leren dat het prettig is om hun omgeving, dus ook het schoolgebouw en de buitenruimte, schoon te houden.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2023 is onder alle leerlingen en ouders een uitgebreid tevredenheidsonderzoek gehouden. Het eerste deel bevatte algemene vragen over de sfeer, het welbevinden, de organisatie, de begeleiding, voorzieningen, onderwijs, extra activiteiten en inspraak. Op de onderdelen sfeer, welbevinden en organisatie wordt hoog gescoord. Op de andere items zijn de cijfers ongeveer gelijk aan de landelijke.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven