St. Bonifatiuscollege

Burgemeester Fockema Andreaelaan 7-9 3582 KA Utrecht

  • Schoolfoto van St. Bonifatiuscollege
  • Schoolfoto van St. Bonifatiuscollege

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

We zien de afgelopen jaren een toename van de afstroom van leerlingen naar de havo. Tegelijk is er ook een groep die juist opstroomt t.o.v. het basisschooladvies. We onderzoeken welke factoren een rol spelen en hoe we die kunnen beïnvloeden. Steeds vanuit de vraag hoe wij onze leerlingen nog beter kunnen uitdagen om prestaties te leveren die boven verwachting zijn.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De cijfers tonen een stabiel beeld; er zijn geen significante verschillen tussen de cijfers van het schoolexamen en het centraal examen.

In de incidentele gevallen waarin het gemiddelde van een vak lager uitvalt ten opzichte van het landelijk gemiddelde, wordt een plan van aanpak opgesteld om tot een beter resultaat te komen. 

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Zie de tekst bij "Andere evaluaties".

Terug naar boven