St. Bonifatiuscollege

Burgemeester Fockema Andreaelaan 7-9 3582 KA Utrecht

  • Schoolfoto van St. Bonifatiuscollege
  • Schoolfoto van St. Bonifatiuscollege

Profielkeuze

Toelichting van de school

Veel leerlingen kiezen voor een gecombineerd profiel; op de havo is dat vooral EM/CM en op het vwo NG/NT. Op beide afdelingen kiezen de leerlingen verhoudingsgewijs (landelijk vergeleken) vooral voor het profiel NG.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

De doelstellingen die in het Schoolplan worden geformuleerd, worden jaarlijks geconcretiseerd en geëvalueerd in het Schoolwerkplan voor het lopende schooljaar.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het zorgplan (ook wel genoemd: Ondersteuningsprofiel) worden vooral de zorg voor en begeleiding van leerlingen met een speciale zorgvraag beschreven.
Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen zich thuis voelen op het St. Bonifatiuscollege. Daarom wordt er in de brugklassen zowel door de mentoren, coaches als de leerlingmentoren (eindexamenleerlingen die een brugklas onder hun hoede nemen) veel aandacht besteed aan sfeer en relatie in de klas. Ook in de daarop volgende leerjaren speelt de mentor en coach een centrale rol als het gaat om het welbevinden en de studiebegeleiding van onze leerlingen.
Indien nodig kan er extra begeleiding worden gegeven. Voor (lichte) sociaal-emotionele problematiek zijn er leerlingbegeleiders. In het Zorg Advies team kan advies gevraagd worden aan onze kernpartners: JGZ, schoolmaatschappelijk werk, leerplicht en de begeleider passend onderwijs. De leerling met een grote ondersteuningsbehoefte wordt begeleid door een persoonlijk mentor. De persoonlijk mentor is ook aanspreekpunt voor ouders en collega's. Ons doel is om in overleg met ouders zoveel mogelijk leerlingen op maat te ondersteunen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven