Campus 013

Stappegoorweg 185 5022 DD Tilburg

  • Schoolfoto van Campus 013
  • Schoolfoto van Campus 013
  • Schoolfoto van Campus 013
  • Schoolfoto van Campus 013
  • Schoolfoto van Campus 013

Tevredenheid leerlingen Toelichting

Toelichting van de school

We zijn voortdurend bezig met het verbeteren van ons onderwijs. Hier hebben we het afgelopen jaar een aantal acties op uitgezet. Samen met de medewerkers en de leerlingenraad zetten we sterk in op verbetering, zoals meer uitdagende en afwisselende lessen. Daarnaast zetten we in op het behouden van de onderdelen waar de tevredenheid hoog is, zoals begeleiding van de mentor.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2019-2020? Toelichting

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren? Toelichting
Weergave

Sfeer en veiligheid toelichting

Sfeer Toelichting

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave

Bron

Veiligheid Toelichting

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave

Bron

Veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

Objectief scoren we ongeveer het landelijk gemiddelde. Het gevoel ligt echter wat lager. Hier hebben we acties op uitgezet zoals andere spelregels in de klas en intensievere begeleiding bij eventuele voorvallen. Daarbij hebben we recentelijk gezorgd voor meer leuke activiteiten in de pauzes en een intensivering van de samenwerking tussen school en ouders wanneer nodig. 

Sinds 2020 heeft Campus 013 vignet 'Gezonde School' behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Daarbij heeft Campus 013 speciale aandacht voor het themacertificaat ‘bewegen en sport’.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders toelichting

Toelichting van de school

Onze ambitie is om boven het landelijk gemiddelde te scoren. Hier hebben we het afgelopen jaar een aantal acties op uitgezet. Samen met de medewerkers en de ouderraad zetten we sterk in op verbetering en daarnaast het behouden van de onderdelen waar de tevredenheid goed is, zoals de ICT voorzieningen, de relatie met de mentor en het delen van informatie vanuit de school over voortgang en resultaten. 

Weergave

Tevredenheid
7,8

Bron

Terug naar boven