Campus 013

Stappegoorweg 185 5022 DD Tilburg

  • Schoolfoto van Campus 013
  • Schoolfoto van Campus 013
  • Schoolfoto van Campus 013
  • Schoolfoto van Campus 013
  • Schoolfoto van Campus 013

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Als vmbo scoren we op tevredenheid het landelijk gemiddelde. Voor en kader scoren we iets lager dan het landelijk gemiddelde. Samen met de medewerkers en de leerlingenraad zetten we sterk in op verbetering. Daarnaast zetten we in op het behouden van de onderdelen waar de tevredenheid hoog is, zoals begeleiding van de mentor.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De veiligheid op Campus 013 is in de afgelopen jaren duidelijk toegenomen. We score nu op vrijwel alle onderdelen iets boven het landelijk gemiddelde. Voor wat betreft de sfeer scoren we gelijk of iets boven het landelijk gemiddelde. Ook hierin zijn we het afgelopen jaar gegroeid en deze groei willen we uiteraard voortzetten. 

Sinds 2020 heeft Campus 013 vignet 'Gezonde School' behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Daarbij heeft Campus 013 speciale aandacht voor het themacertificaat ‘bewegen en sport’.

Voor alle documenten over veiligheid, afspraken en procedures verwijzen we graag naar de pagina https://www.campus013.nl/reglementen02/ .

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Campus 013 scoort zeer ruim boven het landelijk gemiddelde als het gaat over tevredenheid van ouders. Hier blijven we stevig op inzetten. Samen met de medewerkers en de ouderraad zetten we in op verbetering en daarnaast het behouden van de onderdelen waar de tevredenheid hoog is, zoals de relatie met de mentor, het delen van informatie vanuit de school over voortgang en resultaten en de ICT voorzieningen. We hebben sterk ingezet op het minimaliseren van de uitval van lessen. Dit heeft er o.a. voor gezorgd dat de afgelopen 2 jaar de tevredenheid van de ouders sterk is gestegen.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven