Campus 013

Stappegoorweg 185 5022 DD Tilburg

  • Schoolfoto van Campus 013
  • Schoolfoto van Campus 013
  • Schoolfoto van Campus 013
  • Schoolfoto van Campus 013
  • Schoolfoto van Campus 013

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Als vmbo scoren we op tevredenheid het landelijk gemiddelde. Samen met de medewerkers en de leerlingenraad zetten we sterk in op verbetering. Daarnaast zetten we in op het behouden van de onderdelen waar de tevredenheid hoog is, zoals begeleiding van de mentor.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op Campus scoren we op alle onderdelen op of boven het landelijk gemiddelde. Voor wat betreft de sfeer scoren we boven het landelijk gemiddelde. We zijn qua sfeer het afgelopen jaar gegroeid en doen we het vooral bij basis en kader beter dan het landelijk gemiddelde. Uiteraard willen we deze scores behouden. Qua veiligheid zitten we op het landelijk gemiddelde of net daar boven. In 2020 heeft Campus 013 vignet 'Gezonde School' behaald. In 2023 hebben we deze wederom binnen gehaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Daarbij heeft Campus 013 speciale aandacht voor het themacertificaat ‘bewegen en sport’, Relaties en Seksualiteit, Roken, Alcohol en Drugs-preventie. Voor alle documenten over veiligheid, afspraken en procedures verwijzen we graag naar de pagina https://www.campus013.nl/reglementen02/

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

 Als vmbo scoren we op tevredenheid het landelijk gemiddelde of net daarboven. Samen met de medewerkers en de leerlingenraad zetten we sterk in op verbetering. Daarnaast zetten we in op het behouden van de onderdelen waar de tevredenheid hoog is, zoals begeleiding van de mentor, het delen van informatie vanuit de school over voortgang en resultaten en de ICT voorzieningen. 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven