Campus 013

Stappegoorweg 185 5022 DD Tilburg

  • Schoolfoto van Campus 013
  • Schoolfoto van Campus 013
  • Schoolfoto van Campus 013
  • Schoolfoto van Campus 013
  • Schoolfoto van Campus 013

Profielkeuze

Toelichting van de school

Campus 013 biedt het profiel Dienstverlening en Producten aan. Via praktische en theoretische opdrachten leer je organiseren, communiceren, plannen, produceren, promoten en verkopen. Je werkt aan vaardigheden zoals communiceren, ICT en samenwerken. Naast het profiel Dienstverlening en Producten maak je kennis met een zeer groot aantal keuzeprogramma's binnen techniek, sport, horeca, transport, dieren, groen, (uiterlijke) verzorging, mode, ICT en media. Deze brede keuzemogelijkheid is uniek in Tilburg. In leerjaar 2 kies je twee van deze keuzeprogramma's waarin je je wilt specialiseren. In leerjaar 3 en 4 volg je dan 6 uur in de week jouw gekozen praktische keuzeprogramma's. 

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het Schoolplan is te lezen hoe het Onderwijskundig beleid, het Personeelsbeleid en de Kwaliteitszorg van de school is geregeld.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Schoolondersteuningsprofiel beschrijft de wijze waarop wij de begeleiding van leerlingen vormgeven. De persoonlijke begeleiding is op Campus 013 opgedeeld in eerste-, tweede- en derdelijns ondersteuning.

Eerstelijns ondersteuning is de ondersteuning en aandacht die de mentor en de vakdocenten dagelijks bieden aan leerlingen.

Bij tweedelijns ondersteuning maakt de mentor gebruik van het ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam kan de mentor adviseren of ondersteunen met onder andere (herstel)gesprekken, dagrapporten, contractjes, klasobservaties , klassenafspraken, (persoonlijke) handelingsplannen en snelle afhandeling van incidenten. 

Wanneer een hulpvraag meer deskundigheid vereist, dan volgt derdelijns ondersteuning. Het ondersteuningsteam zorgt voor specialistische ondersteuning. Dit kan hulp van buiten school zijn zoals de GGD, GGZ, schoolpsycholoog, leerplichtambtenaar, ambulante begeleiding, etc. Maar ook binnen school zoals specialisten op het gebied van verschillende trainingen, rouwverwerking en autisme.

Het ondersteuningsteam zit 2 keer per maand rond de tafel met alle externe en interne hulpinstanties om te bespreken welke ondersteuning de leerling nodig heeft. Deze frequentie is uniek in Tilburg. Daarnaast zijn veel externe hulpinstanties fysiek in het gebouw aanwezig. Dit resulteert in korte lijntjes en een goede samenwerking tussen het ondersteuningsteam en de externe hulpinstanties. Ook dit is een unieke situatie in Tilburg. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven