Campus 013

Stappegoorweg 185 5022 DD Tilburg

  • Schoolfoto van Campus 013
  • Schoolfoto van Campus 013
  • Schoolfoto van Campus 013
  • Schoolfoto van Campus 013
  • Schoolfoto van Campus 013

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

We scoren boven de inspectienorm. Campus 013 doet zijn uiterste best om leerlingen zonder doubleren de onderbouw te laten doorlopen. In sommige gevallen maken we toch een andere keuze in het belang van het kind. 
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw? Toelichting
Weergave

Bron

Slaagpercentage Toelichting

Toelichting van de school

Bij vmbo basis en vmbo kader scoren we nagenoeg gelijk aan het landelijk gemiddelde. Bij GT hebben we iets lager gescoord. Dat hangt samen met het feit dat 82% bij ons op een hoger niveau examen doet als het basisschooladvies. We zijn actief bezig om ervoor te zorgen dat cijfers gelijk of hoger komen te liggen dan het landelijk gemiddelde, zoals we hier de afgelopen jaren ook actief mee bezig zijn geweest. 
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd? Toelichting
Weergave

Bron

Examencijfers toelichting

Toelichting van de school

De gemiddelde eindcijfers van de examens liggen nagenoeg gelijk aan de gemiddelde scores. Hier zijn we trots op omdat we een groot deel van onze leerlingen examen laten doen op een hoger niveau dan het basisschooladvies. De school is in staat om de verschillen tussen schoolexamen en centraal examen tot een minimum te beperken. De onderwijsverzorgenden van de vak/leergebieden analyseren meerdere malen per jaar de cijfers en zetten hier actie op uit.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school? Toelichting

Toelichting van de school

Er is door de Inspectie op onze school in schooljaar 2018-2019 een onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek is door de Inspectie vastgesteld dat het Campus 013 op alle onderdelen voldoende scoort. De inspectie was met name zeer tevreden over de onderlinge samenwerking tussen docenten om zo de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, de aandacht voor scholing van personeel, de begeleiding van het zorgteam en de begeleiding van leerlingen door docenten en mentoren. Citaat inspectie-onderzoek: "Ten slotte staat de leerling centraal. De medewerkers hebben veiligheid en respect hoog in het vaandel staan. Dit wordt bevestigd door de leerlingen". 

Terug naar boven