Campus 013

Stappegoorweg 185 5022 DD Tilburg

  • Schoolfoto van Campus 013
  • Schoolfoto van Campus 013
  • Schoolfoto van Campus 013
  • Schoolfoto van Campus 013
  • Schoolfoto van Campus 013

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Campus 013 haalt het maximale uit haar leerlingen.
Op basis zit ruim 93% van de leerlingen op het niveau van het basisschooladvies. Dat is 10% hoger dan het landelijk gemiddelde. 7% Hebben we hoger geplaatst. Dat is 5% meer dan het landelijk gemiddelde.
Op kader zit ruim 94% van de leerlingen op het niveau van het basisschooladvies. Dat is 16% hoger dan het landelijk gemiddelde. 26% Hebben we hoger geplaatst. Dat is ongeveer 6% lager dan het landelijk gemiddelde.
Op gemengd/theoretisch zit 50% van de leerlingen op het niveau van het basisschooladvies. Dat is ongeveer 5% lager dan het landelijk gemiddelde. 50% Hebben we echter hoger geplaatst. Dat is 9% meer dan het landelijk gemiddelde.
Wij plaatsen niemand onder hun advies van de basisschool. Daar zijn we trots op. 

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

We scoren boven de inspectienorm. Campus 013 doet zijn uiterste best om leerlingen zonder doubleren de onderbouw te laten doorlopen. In sommige gevallen maken we toch in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) een andere keuze in het belang van het kind. In het afgelopen jaar is 98% van de leerlingen over gegaan in de onderbouw. In de bovenbouw was het gemiddelde ca. 94%. 
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Afgelopen jaar zijn op Campus 013 op één na alle leerlingen geslaagd. Het was natuurlijk wel een bijzonder jaar door het wegvallen van het centraal examen. Wat belangrijk is om te weten is dat we als school geen aanpassingen hebben gedaan in het schoolexamen en dat alle examenonderdelen voor 100% zijn afgetoetst. Hierin onderscheiden we ons van andere scholen. 
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De afgelopen jaren lagen de gemiddelde eindcijfers van de examens nagenoeg gelijk aan de gemiddelde scores. Hier zijn we trots op omdat we een groot deel van onze leerlingen examen laten doen op een hoger niveau dan het basisschooladvies. De school is in staat om de verschillen tussen schoolexamen en centraal examen tot een minimum te beperken. De onderwijsverzorgenden van de vak/leergebieden analyseren meerdere malen per jaar de cijfers en zetten hier actie op uit. Omdat in schooljaar 2019/2020 geen centraal examen is afgenomen, kunnen deze cijfers voor dit schooljaar niet gepubliceerd worden. 

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

De meeste leerlingen die de school met een diploma hebben verlaten stromen door naar het MBO. Na een jaar zit het grootste gedeelte van deze leerlingen nog steeds op dezelfde opleiding. De afgelopen jaren hebben we sterk ingezet op de samenwerking met ROC Tilburg. Sinds twee jaar staat ons gebouw staat ROC Tilburg zodat de doorlopende leerling nog meer gerealiseerd wordt. 
Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Er is door de Inspectie op onze school in schooljaar 2018-2019 een onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek is door de Inspectie vastgesteld dat het Campus 013 op alle onderdelen voldoende scoort. De inspectie was met name zeer tevreden over de onderlinge samenwerking tussen docenten om zo de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, de aandacht voor scholing van personeel, de begeleiding van het zorgteam en de begeleiding van leerlingen door docenten en mentoren. Citaat inspectie-onderzoek: "Ten slotte staat de leerling centraal. De medewerkers hebben veiligheid en respect hoog in het vaandel staan. Dit wordt bevestigd door de leerlingen". 

Terug naar boven