Praktijkcollege Tilburg

Brittendreef 9 5012 AE Tilburg

Schoolfoto van Praktijkcollege Tilburg

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Toelichting van de school

 In het schooljaar 22 - 23 zijn er 58 leerlingen uitgestroomd

24 leerlingen zijn doorgestroomd naar het vervolgonderwijs (42%)

28 leerlingen zijn uitgestroomd naar arbeid (49%)

6 leerlingen zijn uitgestroomd door verhuizing, naar dagbesteding of in een ander begeleidingstrajec. (9%)

Zijn er leerlingen die de school verlaten met een diploma en/of certificaat?
Weergave Diploma's en certificaten

Bron

Na het praktijkonderwijs

Toelichting van de school

In het schooljaar 22 - 23 zijn er 58 leerlingen uitgestroomd

24 leerlingen zijn doorgestroomd naar het vervolgonderwijs (42%)

28 leerlingen zijn uitgestroomd naar arbeid (49%)

6 leerlingen zijn uitgestroomd door verhuizing, naar dagbesteding of in een ander begeleidingstrajec. (9%)

Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, na het praktijkonderwijs

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, één en twee jaar na het praktijkonderwijs

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven