Praktijkcollege Tilburg

Brittendreef 9 5012 AE Tilburg

Schoolfoto van Praktijkcollege Tilburg

In het kort

Toelichting van de school

Praktijkcollege Tilburg is een school voor Praktijkonderwijs. Jongeren van 12 tot 19 jaar die moeite hebben met leren, krijgen "praktisch" onderwijs en intensieve begeleiding, gebaseerd op "leren door doen". Het onderwijs is ontwikkelingsgericht. De jongeren die de school verlaten stromen uit naar het arbeidsproces en/of vervolgonderwijs. We streven ernaar dat de jong volwassenen  op een zo zelfstandig mogelijke wijze kunnen deelnemen aan de maatschappij in al haar facetten (werken, burgerschap, wonen en vrije tijd)

Kenmerken van de school

  • Leren in de praktijk
  • Iedere leerling een plan
  • Intensieve begeleiding

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • praktijkonderwijs

Bron

Bovenbouw

  • praktijkonderwijs

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen is de afgelopen 2 jaar  stabiel gebleven. Per 1-10-2020 staan 245 leerlingen ingeschreven. Ongeveer 25% van het aantal leerlingen komt uit het regulier basisonderwijs. Ook instroom uit het VO is toegenomen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
283

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven