Praktijkcollege Tilburg

Brittendreef 9 5012 AE Tilburg

Schoolfoto van Praktijkcollege Tilburg

In het kort

Toelichting van de school

Praktijkcollege Tilburg is een school voor Praktijkonderwijs. Jongeren van 12 tot 19 jaar die moeite hebben met leren, krijgen "praktisch" onderwijs en intensieve begeleiding, gebaseerd op "leren door doen". Het onderwijs is ontwikkelingsgericht. De jongeren die de school verlaten stromen uit naar het arbeidsproces en/of vervolgonderwijs. We streven ernaar dat de jong volwassenen  op een zo zelfstandig mogelijke wijze kunnen deelnemen aan de maatschappij in al haar facetten (werken, burgerschap, wonen en vrije tijd)

Kenmerken van de school

  • Bij Praktijkcollege Tilburg leren we door te doen.
  • We Leren in de praktijk
  • Voor iedere leerling een plan van aanpak (OPP)
  • Intensieve begeleiding door de mentor
  • Respect voor ieder individu

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • praktijkonderwijs

Bron

Bovenbouw

  • praktijkonderwijs

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

 Per 1-10-2023 staan 275 leerlingen ingeschreven. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
275

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven