Praktijkcollege Tilburg

Brittendreef 9 5012 AE Tilburg

Schoolfoto van Praktijkcollege Tilburg

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het schoolplan/Koers 2025 staan de visie/missie, vertaald in keuzes/ speerpunten waaraan gewerkt wordt binnen Biezonderwijs.

Elk jaar wordt deze koers vertaald in een jaarplan voor Praktijkcollege Tilburg.


Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De school biedt de leerling een omgeving, waarin hij zich thuis voelt en veilig kan werken. Hij maakt deel uit van een vaste groep leerlingen, maar werkt ook in kleine, wisselende (project)groepen of individueel. Verbondenheid met medeleerlingen en relaties met personeelsleden zijn belangrijke voorwaarden voor een optimaal leerproces.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven