2College Cobbenhagenlyceum

Brittendreef 5 5012 AE Tilburg

Entree voor leerlingen en bezoekers

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

  • Richtinggevende kernwaarden:
  • De drie basisbehoeften van ieder mens uitgangspunt voor onderwijs en begeleiding: de behoefte aan relatie (ik wil samenwerken), competentie (ik kan veel) en autonomie (ik kan veel zelf).
  • Levensecht. Zoveel mogelijk relatie tussen het leren op school, het eigen leven  en de maatschappij.
  • Leerling centraal. Persoonlijke ontwikkeling van leerling staat centraal.
  • Kleinschalig, veilig. Het leren vindt plaats in kleinschalige, veilige omgeving.
  • Uitdagend. Breed onderwijsaanbod daagt leerling maximaal uit om talenten te ontplooien.

Het schoolplan bevat beleid op het gebied van onderwijs, personeel, kwaliteit, zorg/begeleiding, identiteit en sponsoring. Het wordt op dit moment herschreven. De verwachting is dat het binnenkort wordt gepubliceerd.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze uitgangspunten bij leerlingenzorg:
Maatwerk leveren
Leerling centraal
Driehoek ouders/school/kind is basis voor zorg
Korte lijnen, snelle acties

Onderwijs op maat
Vanuit de 4 basisvoorwaarden (op tijd op school, spullen bij je, huiswerk af, bereid en in staat zijn les te volgen) is er ruimte voor aanvullende begeleiding en onderwijs op maat.
Voor gemotiveerde ouders en leerlingen is veel mogelijk.

Leerling centraal
De mentor is spil in de begeleiding van studie, sociaal-emotionele zaken en loopbaan. Zo blijven de lijnen kort en de acties snel.
Persoonlijke problemen, leerproblemen, dyslexie, dyscalculie, faalangst, autisme, e.d. worden zorgvuldig begeleid.
Waar nodig wordt de zorgcoördinator of een interne of externe specialist ingeschakeld.

Grenzen aan zorg
Onze grens ligt bij agressief oppositioneel gedrag.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven