2College Cobbenhagenlyceum

Brittendreef 5 5012 AE Tilburg

Entree voor leerlingen en bezoekers

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Leerlingen worden aangenomen indien het basisschool advies dit toelaat en de school kan voldoen aan een eventuele hulpvraag
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Leerlingen op Cobbenhagen krijgen kansen

Veel leerlingen krijgen de kans om op te stromen.
Op dit moment kunnen we geen presentatie geven. We wachten op de cijfers van de inspectie.

 

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De school biedt kansen:
2College Cobbenhagenlyceum gaat uit van:

  • Kansen geven: veel leerlingen krijgen de kans door te stromen naar een hoger niveau.
  • Goede slaagpercentages: streefcijfers havo 85%, vwo 90%.

Deze combinatie blijkt succesvol. 

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Kwaliteitsbeleid:

  • Jaarlijks bespreken de docenten alle resultaten.
  • Bij teveel afwijkende cijfers maakt de schoolleiding afspraken met betrokken docenten.
  • Er is een toetsbeleid voor alle leerjaren.
  • Dit beleid zorgt voor stabiele resultaten.

De school voldoet ruimschoots aan de eisen van de inspectie.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

 

Terug naar boven