2College Cobbenhagenlyceum

Brittendreef 5 5012 AE Tilburg

Entree voor leerlingen en bezoekers

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Betrokkenheid leerlingen:
De leerlingen worden veel betrokken bij het eigen onderwijs.
In de klas gaat dat via de mentor. Bij grotere projecten werken groepen leerlingen samen met de docenten. Eigen initiatief van de leerlingen wordt gestimuleerd en begeleid.
De leerlingen hebben een eigen leerlingenraad en zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad.

Onderzoeken:
2College heeft in het voorjaar van 2018 deelgenomen aan de tevredenheidsonderzoeken via  het onderzoeksbureau Kwaliteitscholen (kwaliteitscholen.nl). De resultaten vindt u hier.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2018-2019?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een veilige school, zowel fysiek als sociaal, vinden wij heel belangrijk. Daarom wordt veel aandacht besteed aan de omgang met elkaar en werken we zoveel mogelijk preventief (gedragscode).
In het schoolveiligheidsplan staat aangegeven hoe we de veiligheid op school waarborgen.
Via het Convenant Veiligheid Tilburg werken we samen met politie, gemeente en andere scholen.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Contacten ouders:
De mentor is de spil. De lijnen houden we daarmee kort.
Op onze school werken we met ouderresonansgroepen. Deze groepen bespreken enkele keren per jaar met de afdelingsleiding het onderwijs in de afdeling.
De ouders zijn vertegenwoordigd in de ouderraad en in de medezeggenschapsraad.

Onderzoeken:
2College heeft in het voorjaar van 2016 deelgenomen aan de tevredenheidsonderzoeken van Vensters voor Verantwoording. De resultaten vindt u hier.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven