Groenewald

Kinskystraat 15 6171 LX Stein

Schoolfoto van Groenewald

Profielkeuze

Toelichting van de school

Groenewald is een brede scholengemeenschap met een compleet onderwijsaanbod, namelijk gymnasium, atheneum, havo, vmbo-tl, vmbo-kb en vmbo-bb. Binnen deze afdelingen bieden we alle profielen cq sectoren aan. Uitzondering hierop zijn de afdelingen vmbo-kb en vmbo-bb waar we alleen de sector Zorg en Welzijn aanbieden.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het schooljaar 2017-2018 hebben we een nieuw schoolplan gemaakt. Centraal in het proces stonden de vragen: Wat voor school willen we zijn? Waar zij we trots op en willen we behouden? Wat willen we veranderen? Wat hebben onze leerlingen nodig? In dit proces is samengewerkt met verschillende groepen, onder andere personeel, ouders, leerlingen en basisscholen.

Het schoolplan is een richtinggevend document, waarin wordt beschreven welke school we over vier jaar willen zijn. De concrete stappen per jaar worden beschreven in de schooljaarplannen.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Groenewald maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek Passend Onderwijs VO 31.04. In dit samenwerkingsverband participeren de vier scholen voor voortgezet onderwijs in de Westelijke Mijnstreek alsmede de besturen van diverse scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. Het doel van het samenwerkingsverband is om voor alle leerlingen van de Westelijke Mijnstreek passend onderwijs zo nabij mogelijk aan te bieden.
In het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband (OP SWV PaO VO 31.01) is de basisondersteuning omgeschreven die elke school binnen het samenwerkingsverband kan bieden en de extra ondersteuning die vanuit het samenwerkingsverband kan worden verzorgd. Het Schoolondersteuningsprofiel (SOP Groenewald) geeft aan welke ondersteuning leerlingen van Groenewald daarnaast kunnen verwachten en hoe dit wordt geregeld.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven