Groenewald

Kinskystraat 15 6171 LX Stein

Schoolfoto van Groenewald

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In het schooljaar 2021-2022 hebben de leerlingen van Groenewald deelgenomen aan de afname van het leerlingentevredenheidsonderzoek van Kwaliteitsscholen. Leerlingen worden door middel van een digitale enquête gevraagd aan te geven hoe tevreden ze zijn over diverse thema's die voor goed onderwijs op school van belang zijn, bijvoorbeeld kwaliteit van lessen en docenten, sfeer en veiligheid.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op Groenewald wordt bewust gewerkt aan het creëren van een veilig klimaat voor leerlingen en medewerkers. Het onderwerp "veiligheid" is een vast agenda-onderdeel tijdens de leerlingengesprekken. Er wordt op gezette tijden een risico-inventarisatie gemaakt. Waar nodig worden op basis hiervan aanpassingen gedaan.
Binnen de Stichting LVO, waar Groenewald deel van uitmaakt, zijn er diverse projecten op het gebied van veiligheid, bijvoorbeeld de veiligheidsaudits door leerlingen en de veiligheidsconferentie.
Daarnaast wordt tweejaarlijks meegewerkt aan de afname van het GGD-jongerenonderzoek in de 2de en 4de klassen. Hierin wordt ook onderzocht of leerlingen zich veilig voelen. Er wordt bovendien speciaal ingegaan op pesten. In de bijlage is het rapport van dit onderzoek opgenomen. Hieruit blijkt dat leerlingen zich in het algemeen veilig voelen.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 hebben de ouders van Groenewald deelgenomen aan de afname van het oudertevredenheidsonderzoek van Kwaliteitsscholen. Ouders worden door middel van een digitale enquête gevraagd aan te geven hoe tevreden ze zijn over diverse thema's die voor goed onderwijs op school van belang zijn, bijvoorbeeld kwaliteit van lessen en docenten, sfeer en veiligheid.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven