MY college

Zinkseweg 2 3201 KZ Spijkenisse

 • Naast de gezellige aula heeft de school ook een afgesloten patio waar de leerlingen in pauzes mogen verblijven.
 • In 2023 zal onze school een nieuw gebouw betrekken. Op de hoek van de Groene Kruisweg en de Hekelingsweg.
 • Een energieneutraal gebouw met eigen gymnastiekvoorziening.

In het kort

Toelichting van de school

MY college is een kleinschalige “allround” vmbo-school van basisberoeps t/m theoretische leerweg met een visie dat is gebaseerd op talent­ont­wik­keling en gepersonaliseerd leren. Motto MY college is  “Alles draait om jou” . Het onderwijs is gebaseerd op onze visie op het herkennen en ontwikkelen van de talenten bij de leerlingen. We willen dat iedere leerling een verantwoorde keuze maakt voor de toekomst. We kiezen daarom voor gepersonaliseerd leren waarbij de leerling op zijn eigen tempo, zijn eigen niveau zich kan ontwikkelen. Ook in leerjaar 3 en 4 wordt in het brede profiel Dienstverlening en Producten gewerkt aan allerlei vaardigheden om in het mbo een goede keuze te kunnen maken. 

Kenmerken van de school

 • kleinschalige school - 400 lln
 • mavo & vmbo
 • MY learning - gepersonaliseerd
 • Brede beroepsopleiding
 • talentontwikkeling

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b/k/(g)t

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

MY college is een school waar iedereen elkaar kent en de leerling wordt gezien. Totaal is de school iets meer dan 400 leerlingen groot en maar nog in een ruim gebouw, met ruime praktijkruimten. 

Ieder kind komt in een heterogene stamgroep, dat niet groter is max. 21 leerlingen groot. Alle leerlingen werken met behulp van een ipad in de digitale Learning Portal. Door de kleine groepen kan iedere leerling een eigen coach krijgen, waarmee hij of zij wekelijks een kwartier een persoonlijk coachgesprek heeft. Tijdens dit coachgesprek worden de werkzaamheden en de doelen van de week ervoor doorgenomen. Ook wordt samen met de coach de planning gemaakt voor de week erop. Hierdoor wordt de leerling wekelijks gevolgd met zijn vorderingen. Ook ouders/verzorgers krijgen de gelegenheid om dit online te volgen via de Learning portal. 

Het is mogelijk om één of meerdere vakken op een hogere niveau te volgen. Hierdoor wordt de leerling uitgedaagd en draagt het bij tot de motivatie van de leerling.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
431

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven