MY college

Zinkseweg 2 3201 KZ Spijkenisse

  • Naast de gezellige aula heeft de school ook een afgesloten patio waar de leerlingen in pauzes mogen verblijven.
  • In januari 2026 openen de deuren van het nieuwe schoolgebouw. Een energieneutraal gebouw met eigen gymnastiekvoorzieining.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De uitslag van het waarderingsonderzoek van de leerlingen van 3 VMBO-t valt ons tegen. Van deze klas (15 leerlingen) hebben 7 leerlingen de vragenlijst ingevuld. Met de gehele klas zal een dialoog aangegaan worden om de oorzaak van hun ontevredenheid te achterhalen.

In schooljaar 2015-2016 hebben we onder de leerlingen van leerjaar 1 , 2 en 3 een algemeen waarderingsonderzoek uitgezet. Deze resultaten omvatten een deel van de vragen van scholen op de kaart. Deze resultaten willen wij u niet onthouden en hebben we in de bijlage bijgevoegd. In de bijlage is ook een splitsing in afdeling gemaakt. Het totale cijfer voor de vragenlijst van scholen op de kaart is voor leerjaar 1 8,92 ; leerjaar 2 7,47 en leerjaar 3 7,21.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De vertrouwenspersonen dragen zorg voor de begeleiding van leerlingen met problemen op het gebied van seksuele intimiteiten, racisme en geweld. De begeleiding kan individueel maar ook in klassenverband gebeuren. Leerlingen kunnen altijd een beroep op hen doen.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

 In schooljaar 2015-2016 hebben we onder de ouders van leerjaar 1 en 3 een algemeen waarderingsonderzoek uitgezet. Deze resultaten omvatten een deel van de vragen van scholen op de kaart. Deze resultaten willen wij u niet onthouden en hebben we in de bijlage bijgevoegd.

In de bijlage is ook een verdeling op afdelingsniveau gemaakt. De resultaten van het onderzoek geven de schoolleiding input over de stand van zaken van de school en wordt gebruikt om de school verder te verbeteren.

Het percentage respondenten is 28%. In aantallen zijn dat 63 ouders. Dit is boven het gewenste aantal ouders om de betrouwbaarheid van het onderzoek te waarborgen.

De ouders geven de school als rapport cijfer leerjaar 1 een 7,93, leerjaar 2 een 7,16 en leerjaar 3een 7,31. Voor de vragen van scholen op de kaart komt MY college op een 7,10.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven