Griftland College

Noorderweg 79 / Postbus 316 3761 EV / 3760 AH Soest

  • Schoolfoto van Griftland College
  • Schoolfoto van Griftland College
  • Schoolfoto van Griftland College
  • Schoolfoto van Griftland College
  • Schoolfoto van Griftland College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het Griftland College scoort in de onderbouw ruimschoots boven de norm van de onderwijsinspectie. Bovendien belanden leerlingen op het Griftland College relatief vaker op een hoger niveau dan landelijk. Veel leerlingen stromen na mavo 4 naar havo 4 en na havo 5 naar vwo 5.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het Griftland College scoort in onder- en bovenbouw ruimschoots boven de norm van de onderwijsinspectie en boven het landelijk gemiddelde: er blijven weinig leerlingen zitten en er stromen relatief weinig leerlingen af.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het slaagpercentage van het Griftland College scoort boven de norm van de onderwijsinspectie en boven het landelijk gemiddelde.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het Griftland College scoort met examencijfers ruimschoots boven de norm van de onderwijsinspectie. Doordat we leerlingen kansen geven en laten doorstromen, scoren we gemiddeld iets lager dan gemiddeld. 

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Relatief veel leerlingen op het Griftland College blijven na hun mavo of havo op het Griftland College. De bestemming van de leerlingen na het verlaten van de school is bekend en voldoet aan de verwachtingen van de school.
Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De meest recente externe evaluaties van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de Onderwijsinspectie. De Inspectie van het Onderwijs komt elke vier jaar op schoolbezoek. Tussendoor onderwerpt het Griftland College zich jaarlijks aan een zelfevaluatie als onderdeel van het kwaliteitsbeleid. De school heeft een interne audit ontwikkeld als onderdeel van het kwaliteitsbeleid. Onderdeel hiervan is een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers, leerlingen en ouders. Ook worden alle collega’s elk jaar geobserveerd en worden leerlingresultaten en doorstroomgegevens continu gemonitord.

Terug naar boven