Griftland College

Noorderweg 79 / Postbus 316 3761 EV / 3760 AH Soest

  • Schoolfoto van Griftland College
  • Schoolfoto van Griftland College
  • Schoolfoto van Griftland College
  • Schoolfoto van Griftland College
  • Schoolfoto van Griftland College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Op verschillende manieren laten wij leerlingen aan het woord over wat zij van onze school vinden. Zo is er een leerlingenraad die opkomt voor de rechten en belangen van de leerlingen, zijn er klassenvertegenwoordigers en organiseert de directie activiteiten waarbij leerlingen aansluiten om op een informele manier hun stem te laten horen. De tevredenheidscijfers zijn vrijwel gelijk aan eerdere jaren. Wij gaan met de feedback uit het onderzoek, en feedback die die we via andere kanalen gekregen hebben, aan de slag.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Aan feedback van ouders en leerlingen op het gebied van veiligheid hechten wij veel waarde. Wij vinden dat iedereen zich op school veilig en prettig moet kunnen voelen. Als je je op school veilig voelt, kun je ook beter leren en werken. Dat geldt voor alle bij het Griftland College betrokkenen: leerlingen, docenten, onderwijsondersteunend personeel en schoolleiding. In een veilige school vertrouw je elkaar, respecteer je elkaar, stimuleer je elkaar en werk je samen. En waar het veilig is moet het veilig blijven. Daarom hebben we gedragsregels opgesteld waar we elkaar op kunnen aanspreken.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

We houden contact met ouders/verzorgers via ouderavonden, driehoeksgesprekken, nieuwsbrieven en het ouderportaal. Ook is er een actieve oudercommissie en zijn er klankbordgroepen per afdeling. Met een eindcijfer van 7,9 scoren we dit jaar gelijk aan het eindcijfer van de vergelijkingsgroep. Wel is dit cijfer iets gedaald ten opzichte van eerdere jaren. Uiteraard gaan we met de feedback die we gekregen hebben uit het onderzoek, maar ook via onze andere kanalen, komend schooljaar aan de slag en werken we er hard aan de tevredenheid onder ouders/verzorgers te verhogen.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven