csg Bogerman Sneek

Hemdijk 47 8601 XJ Sneek

  • Schoolfoto van csg Bogerman Sneek
  • Schoolfoto van csg Bogerman Sneek
  • Schoolfoto van csg Bogerman Sneek
  • Schoolfoto van csg Bogerman Sneek
  • Schoolfoto van csg Bogerman Sneek

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Iedere leerling start bij csg Bogerman in de brugklas. De plaatsing gebeurt in goed overleg met het basisonderwijs. Dit brugklasjaar is er op gericht om leerlingen op het juiste niveau hun schoolloopbaan te laten voortzetten. Vanaf klas twee t/m het examenjaar zit iedere leerling in één en dezelfde afdeling. Hierdoor is er betere afstemming tussen de verschillende leerjaren mogelijk.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Csg Bogerman streeft naar een hoog slaagpercentage. Wij werken hieraan door o.a. een goede afstemming van leerstof tussen de verschillende leerjaren, door examentraining te geven en door het inplannen van extra lestijd voor o.a. Nederlands, Engels en wiskunde. Leerlingen die door omstandigheden achterstand hebben opgelopen, kunnen terecht op de zomerschool: zij volgen een intensieve bijscholing.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De gemiddelde examencijfers liggen rond of iets boven die van vergelijkbare scholen.

Om te bepalen of een leerling zijn diploma behaalt, tellen zowel cijfers van het schoolexamen (SE) (cijfers die tijdens de schoolperiode zijn behaald) als cijfers van het centraal examen (CE) mee. De school streeft ernaar het verschil tussen SE en CE zo klein mogelijk te houden, omdat de leerling dan op het juiste niveau les krijgt. Het SE cijfer is daarmee van voorspellende waarde voor het cijfer van het CE.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Gezien onderstaande grafieken stromen de meeste leerlingen van de m@vo uit naar het MBO. De meeste leerlingen hebben helder voor ogen welke opleiding zij willen doen. Een klein deel van deze leerlingen vervolgt de opleiding bij de havo. In de bovenbouw worden leerlingen begeleid bij hun keuzes voor een vervolgopleiding. Oud-leerlingen komen geregeld terug tijdens uitwisselingsmiddagen met leerlingen in de bovenbouw. 
Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Bogerman is actief op het gebied van externe evaluaties. Er wordt gebruik gemaakt van het reguliere inspectietoezicht en ook van visitaties van collega-scholen (Fricolore). Daarnaast levert de school docenten om bij andere scholen visitaties uit te voeren. Ook zijn er vakspecifieke externe evaluaties zoals visitatie Godsdienstlevensbeschouwing en audits technasium.

Terug naar boven