csg Bogerman Sneek

Hemdijk 47 8601 XJ Sneek

  • Schoolfoto van csg Bogerman Sneek
  • Schoolfoto van csg Bogerman Sneek
  • Schoolfoto van csg Bogerman Sneek
  • Schoolfoto van csg Bogerman Sneek
  • Schoolfoto van csg Bogerman Sneek

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Uit de leerlingtevredenheidsenquête die gehouden is onder de 3e klassers van de m@vo blijkt het volgende:

Algemeen: De leerlingen zijn op veel punten tevreden, enkele punten kunnen beter.
- De veiligheid wordt door de leerlingen hoog gewaardeerd.
- De overgang van klas 2 naar 3 (onder- naar bovenbouw) wordt niet als groot ervaren.
- De acceptatie van de hoeveelheid huiswerk in klas 3 is laag.
- Het punt schone school verdient aandacht.
- De roosterwijzigingen vinden de leerlingen niet adequaat, inmiddels gaat dit via een app die realtime is.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2018-2019?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Csg Bogerman heeft een veiligheidsplan en handelingsprotocollen. De klachtenregeling is opnieuw onder de loep genomen en aangescherpt. De samenwerking met jeugdzorg, politie en gemeente is goed. Gewerkt wordt aan een 'vertaling' van het veiligheidsplan naar personeel en leerlingen.

Het doel is een veilig, positief en gestructureerd leer- en werkklimaat. Dit wordt bereikt door: registratie, melding bij de coach en afhandeling van incidenten, zorg voor veiligheid in en om het gebouw en het opleiden van personeel.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ouders van leerlingen in het derde leerjaar vulden het tevredenheidsonderzoek in. Hieruit bleek dat de algemene tevredenheid gewaardeerd wordt met gemiddeld een 6,9. Het schoolklimaat: veiligheid en sfeer en de tevredenheid over de mentor worden positief beoordeeld. Deze punten komen ook naar voren in panelgesprekken met ouders uit meerdere leerjaren. Ouders vragen om het onderwijs aantrekkelijker te maken voor hun kind. Door het inzetten van Ipads in de klas en door nieuwe onderwijsconcepten als Vakcollege en Technasium werkt Bogerman hieraan....................
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven