RSG Magister Alvinus

Almastraat 5 8601 EW Sneek

  • Schoolfoto van RSG Magister Alvinus
  • Schoolfoto van RSG Magister Alvinus
  • Schoolfoto van RSG Magister Alvinus
  • Schoolfoto van RSG Magister Alvinus

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Op alle afdelingen is het percentage leerlingen dat na drie jaar conform het PO-advies doorstroomt, groter dan bij vergelijkbare scholen.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Leerlingen doorlopen op de RSG de onderbouw met zo min mogelijk vertraging; we bieden iedere leerling de kans om zich te ontwikkelen en verder te groeien. In de bovenbouw stromen zij door naar een passend examen en dito diplomering. 

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school


De slaagpercentages liggen vrijwel overal boven het niveau van vergelijkbare scholen. Daar zijn we grutsk op!

Een aantal leerlingen volgt vakken op een hoger niveau dan het 'eigen' examen.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Ook de examencijfers van schooljaar 22-23 liggen voor de afdelingen VMBO-basis, kader en GT en voor HAVO boven het landelijke gemiddelde en voor VWO nagenoeg op hetzelfde niveau als vergelijkbare scholen.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Inspectieoordeel

De inspectie beoordeelt alle afdelingen met een voldoende.

Horizontale verantwoording

Teneinde de kwaliteit van ons onderwijs doorlopend te kunnen verhogen onderzoeken we structureel ons eigen handelen en onze eigen resultaten. We doen dit door middel van zowel enquêtes als interviews. Een interview met ouders/verzorgers, leerlingen en andere belanghebbenden kan deel van dit onderzoek uitmaken (horizontale verantwoording).

Tijdens deze gesprekken zijn de volgende hoofdthema’s aan de orde gesteld.

(Leer)plezier en welbevinden van de leerlingen

Praktisch alle kinderen gaan met plezier naar school. In de brugklas is het nog even wennen, maar dat gaat snel. Ondanks het grote aantal kinderen in één gebouw, gaan de leerlingen goed met elkaar om.

Begeleiding van de leerlingen

De leerlingen zijn erg gebaat bij een goede mentor/coach. De begeleiding en coaching van de leerlingen is een van de speerpunten van onze school. 

 


Terug naar boven