RSG Magister Alvinus

Almastraat 5 8601 EW Sneek

  • Schoolfoto van RSG Magister Alvinus
  • Schoolfoto van RSG Magister Alvinus
  • Schoolfoto van RSG Magister Alvinus
  • Schoolfoto van RSG Magister Alvinus

Profielkeuze

Toelichting van de school

Bij VMBO BK en (G)T kiezen de leerlingen voor een intersectoraal (breed) programma Dienstverlening en Produkten. Zij krijgen een gecombineerd aanbod van Techniek, Economie en Zorg en Welzijn en hebben daarmee een goede basis om te kiezen voor het MBO. Bij VMBO T kunnen leerlingen doorstromen naar het MBO of naar de HAVO.

HAVO-leerlingen kiezen voor een relatief groot deel een Economie Maatschappij profiel, terwijl een relatief groot deel van de VWO-leerlingen voor het dubbele profiel NT/NG kiest.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het schoolplan staan de doelen voor de komende jaren. Dit schoolplan geldt voor de jaren 2023-2027 en geeft onze koers weer voor de RSG als geheel. In de verschillende afdelingen zijn de ambities uit het schoolplan geconcretiseerd in jaarplannen en -doelen voor de kortere termijn.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Niet elk kind is hetzelfde en soms vraagt een kind meer zorg dan de reguliere begeleiding. Hoe wij deze vormgeven staat beschreven in het ondersteuningsplan 2021-2024. Ook staan in het ondersteuningsplan de speerpunten voor de komende jaren.

Het ondersteuningsprofiel is te vinden als bijlage bij het ondersteuningsplan 2021-2024.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven