Schans BB / KB / GL / TL, Zorg & Welzijn en Dienstverlening & Producten

Munnikenland 27 4254 EA Sleeuwijk

  • Schoolfoto van Schans BB / KB / GL / TL, Zorg & Welzijn en Dienstverlening & Producten
  • Schoolfoto van Schans BB / KB / GL / TL, Zorg & Welzijn en Dienstverlening & Producten
  • Schoolfoto van Schans BB / KB / GL / TL, Zorg & Welzijn en Dienstverlening & Producten
  • Schoolfoto van Schans BB / KB / GL / TL, Zorg & Welzijn en Dienstverlening & Producten
  • Schoolfoto van Schans BB / KB / GL / TL, Zorg & Welzijn en Dienstverlening & Producten

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

We bevragen de leerlingen jaarlijks op hun tevredenheid over de schoolse zaken. Uit hun antwoorden halen we actiepunten waar we met hen mee aan de slag gaan. De leerlingen in de deelraad en de leerlingenraad denken hierin mee.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij willen dat iedereen een prettige tijd heeft op de Schans. De Schans is een kleine school waar iedereen zich snel thuis voelt en elkaar kent. De leerlingen ervaren een grote mate van veiligheid. De leerlingen vinden het gezellig op de Schans.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ouders geven ons een ruime voldoende. We hebben regelmatig contact met ouders. We nodigen hen uit voor verschillende activiteiten op school. We voeren twee keer per jaar een driehoek gesprek, een zogenaamd KOM-gesprek tussen Kind-Ouder-Mentor waarin het welbevinden, de studievoortgang en de doelen voor de komende periode worden besproken. Ook wordt er minimaal eenmaal per jaar een docentenspreekuur gehouden waarin ouders/leerlingen met de lesgevende docenten in gesprek kunnen gaan.
We gebruiken het ouderportaal van SOM waarin cijfers, huiswerk en absentie wordt geregistreerd.

Sinds schooljaar 2022-2023 werken we met zogenaamde Spiegelweken. In de Spiegelweek wordt de voortgang, de prestatie en het welbevinden van de leerling geëvalueerd en krijgt de leerling feedback en feedforward van zijn coach. De ouder mag aansluiten bij dit gesprek en ook wanneer de leerling zijn/haar challenge in deze week presenteert aan zijn/haar opdrachtgever.  
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven