Schans BB / KB / GL / TL, Zorg & Welzijn en Dienstverlening & Producten

Munnikenland 27 4254 EA Sleeuwijk

  • Schoolfoto van Schans BB / KB / GL / TL, Zorg & Welzijn en Dienstverlening & Producten
  • Schoolfoto van Schans BB / KB / GL / TL, Zorg & Welzijn en Dienstverlening & Producten
  • Schoolfoto van Schans BB / KB / GL / TL, Zorg & Welzijn en Dienstverlening & Producten
  • Schoolfoto van Schans BB / KB / GL / TL, Zorg & Welzijn en Dienstverlening & Producten
  • Schoolfoto van Schans BB / KB / GL / TL, Zorg & Welzijn en Dienstverlening & Producten

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Een groot deel van onze leerlingen stroomt op naar een hoger niveau. Daar zijn we trots op!
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het uitstroompercentage is laag. Dit heeft te maken met de manier waarop we onze leerlingen begeleiden, waardoor de onderwijsbehoeften van de leerling snel worden opgemerkt en besproken met leerlingen en ouders. Het grootste deel van onze leerlingen stroomt ongehinderd door naar niveau 2 tot en met 4 van het mbo. Ook stromen een aantal leerlingen door naar de Havo.


Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het slagingspercentage van de Schans is al jaren erg hoog. Daar zijn we trots op. Leerlingen worden goed voorbereid naar het examen gebracht en krijgen, als dat nodig blijkt, extra ondersteuning.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Ieder jaar analyseren we onze examenopbrengsten en brengen daar waar gewenst verbeteringen aan.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk om onze onderwijskundige resultaten goed te houden. Daarbij streven we ernaar dat we op de onderdelen waar de inspectie onze school beoordeeld boven het landelijk gemiddelde scoren. Na de coronaperiode merkte we dat de motivatie en leerresulaten van leerlingen afnamen. We hebben als team geïnvesteerd in onderwijskundige ontwikkelingen in bijna alle leerjaren met als doel om ons onderwijs betekenisvoller voor de leerling te maken en meer toe te passen in levensechte situatie.

Om deze reden zijn we gestart met het vak talenttijd in de onderbouw waarbij de ontwikkelingen van algemene vaardigheden, persoonsontwikkeling, samenwerken en socialisatie centraal staan. Leerlingen krijgen levensechte opdrachten van opdrachtgevers en gaan daar aan werken als individu of als groep en worden daarbij begeleid door een coach.

In alle leerjaren lopen leerlingen stage bij een instelling, school, winkel of een bedrijf. Dit doen ze om kennis te maken met het werkveld en zich goed te oriënteren op hun toekomstig beroep. Terug naar boven