Schans BB / KB / GL / TL, Zorg & Welzijn en Dienstverlening & Producten

Munnikenland 27 4254 EA Sleeuwijk

  • Schoolfoto van Schans BB / KB / GL / TL, Zorg & Welzijn en Dienstverlening & Producten
  • Schoolfoto van Schans BB / KB / GL / TL, Zorg & Welzijn en Dienstverlening & Producten
  • Schoolfoto van Schans BB / KB / GL / TL, Zorg & Welzijn en Dienstverlening & Producten
  • Schoolfoto van Schans BB / KB / GL / TL, Zorg & Welzijn en Dienstverlening & Producten
  • Schoolfoto van Schans BB / KB / GL / TL, Zorg & Welzijn en Dienstverlening & Producten

Profielkeuze

Toelichting van de school

In de bovenbouw kunnen leerlingen kiezen voor twee profielen:

Dienstverlening en Producten, voor beroepen die te maken hebben met techniek en technologie, ondernemen en transport en logistiek.

Zorg en Welzijn: voor beroepen in de zorg, onderwijs, horeca, toerisme, bakkerij en voedingsmiddelen.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het nieuwe schoolplan voor 2022-2026 is beschikbaar.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Schans zorgt voor een fysiek en sociaal veilige leer- en leefomgeving voor alle leerlingen. Er is sprake van respect en verbondenheid met elkaar, verdraagzaamheid, recht op een gevoel van veiligheid en recht op ruimte voor ontplooiing. Op basis daarvan zijn leef- en gedragsregels vastgesteld. Ook is er een anti-pestbeleid en incidentenregistratie waarin de stappen zijn opgenomen die het personeel kan ondernemen in het geval van (vormen van) bedreiging, pesten, agressie, discriminatie of (seksuele) intimidatie. 

De docent, mentor-coach en het onderwijsondersteunend personeel hebben oog voor verschillen tussen leerlingen en stemmen hun handelen hierop af. In de les ondersteunt de docent de leerling bij het ontwikkelen van vaardigheden als zelfstandig werken en samenwerken. Ook ondersteunt de docent bij het leren van vakinhoud en de bijbehorende vaardigheden. Buiten de les biedt de docent waar nodig vakinhoudelijke ondersteuning aan de leerling.

Het schoolondersteuningsprofiel voor 2022-2024 is beschikbaar.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven