Gymnasium Beekvliet

Beekvlietstraat 4 5271 SM Sint-Michielsgestel

Schoolfoto van Gymnasium Beekvliet

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De leerlingtevredenheid ligt sinds vele jaren op een hoog niveau, boven het landelijk gemiddelde. In 2019-2020 is dat verschil (duidelijk) groter geworden. Onze gezamenlijke inspanningen om in de coronaperiode het onderwijs snel op een zo goed mogelijke manier online vorm te geven en de begeleiding die we onze leerlingen boden, worden duidelijk gewaardeerd. 

Bij vragen en antwoorden zijn meer details te vinden.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De waardering voor sfeer en veiligheid ligt, ook op landelijk niveau, op een hoog niveau. Onze school besteedt hieraan veel aandacht. De resultaten on 2019-2020 laten zien dat de leerlingen zeer tevreden zijn over het schoolklimaat en de veiligheid op onze school.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Net als bij de leerlingtevredenheid is te zien dat de oudertevredenheid, die historisch altijd hoog is geweest en boven het landelijk gemiddelde is in  2019-2020 een (nog) hogere tevredenheid te zien en is het verschil met het landelijk gemiddelde groter geworden. Ouders hebben aangegeven dat zij de snelheid van het invoeren en de kwaliteit van het online onderwijs zeer waarderen, waardoor hun kinderen in deze moeilijke periode op een zo goed mogelijke manier onderwijs kregen. 

Bij vragen en antwoorden zijn meer details te vinden.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven