Gymnasium Beekvliet

Beekvlietstraat 4 5271 SM Sint-Michielsgestel

Schoolfoto van Gymnasium Beekvliet

Profielkeuze

Toelichting van de school

Een groot deel van onze leerlingen heeft een zogenaamd combinatieprofiel. De reden daarvoor is dat door de combinatie van verplichte vakken en keuzevakken het gekozen vakkenpakket niet in één maar in twee profielen valt.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Belangrijke speerpunten van ons schoolplan zijn (verdere) onderwijsontwikkeling en leerlingbegeleiding.

Qua onderwijsontwikkeling ligt de nadruk op het vergroten van de zelfstandigheid m.b.t. het eigen leerproces (waarbij het zelf reflecteren hierop een belangrijke plaats inneemt) en het ontwikkelen van diverse andere vaardigheden. Daarnaast ligt de nadruk op het verder ontwikkelen van onze creatieve vakken, die een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze leerlingen en daarmee een belangrijke plaats innemen in ons onderwijsprogramma.

Qua leerlingbegeleiding is het mentoraat verder versterkt en is elke mentor nu gedurende twee jaar verantwoordelijk voor zijn/haar mentorleerlingen. Daarnaast krijgt elke brugklasser een leerling uit klas 5 als mini-mentor toegewezen (zie sectie Schoolondersteuningsprofiel). Ook is het verder ontwikkelen van de studievaardigheden van onze leerlingen een belangrijk aandachtspunt en wordt in toenemende mate aandacht besteed aan het ontwikkelen van actief burgerschap.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De school staat bekend om haar goede begeleiding van al onze leerlingen. Onze mentoren en zorgcoördinatoren (waar nodig ondersteund door externe deskundigen) bieden een uitgebreid scala aan ondersteuning in uiteenlopende situaties. We bieden specifieke vakbegeleiding, studievaardigheidstraining en huiswerkbegeleiding (door docenten, oud-leerlingen en medeleerlingen). Daarnaast krijgt elke brugklasser een mini-mentor toegewezen, een leerling uit klas 5 die helpt bij het soepel laten verlopen van de overgang van basisschool naar middelbare school, de nieuwe leerling wegwijs maakt op Beekvliet, allerlei vragen kan beantwoorden en als medeleerling een steun en toeverlaat vormt. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven