Elde College Schijndel

Putsteeg 4 5481 XT Schijndel

  • Schoolfoto van Elde College Schijndel
  • Schoolfoto van Elde College Schijndel
  • Schoolfoto van Elde College Schijndel
  • Schoolfoto van Elde College Schijndel
  • Schoolfoto van Elde College Schijndel

Profielkeuze

Toelichting van de school

De meeste vmbo-basis en -kader leerlingen op het Elde College kiezen voor een Zorg en Welzijn of een technisch profiel (BWI, PIE). Onze vmbo-(g)/t, havo en vwo leerlingen kiezen veelal voor Economie (& Maatschappij) of de profielcombinatie Natuur/Techniek/Gezondheid.

Binnen het vmbo worden de volgende profielen aangeboden:
-Bouwen, wonen en interieur (BWI)
-Produceren, installeren en energie (PIE) 
-Zorg en welzijn
-Groen
-Dienstverlening en Producten (DVPR).

Zie voor meer informatie de website van de school.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het Elde College heeft haar plannen voor 2022-2026 beschreven in een strategisch schoolplan. De ambities: Brede persoonsvorming, midden in de samenleving en Elde-onderwijs zijn samengevat in een poster. Deze praatplaat is in de bijlage opgenomen.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ondersteuningsstructuur
Het Elde College is een school voor voortgezet onderwijs, waar reguliere leerlingen en leerlingen die een bepaalde mate van extra ondersteuning nodig hebben van harte welkom zijn. Het Elde College wil voor elke leerling een veilige leef- en leeromgeving realiseren, waarin talentontwikkeling centraal staat. Onze school heeft een goed functionerende ondersteuningsstructuur.  

Ondersteuningsprofiel
Dankzij deze ondersteuningsstructuur heeft het Elde College een ondersteuningsprofiel dat bestaat uit preventieve en licht curatieve interventies, die structureel beschikbaar zijn voor en/of binnen de school, waardoor continuïteit in de schoolloopbaan van de leerlingen zoveel mogelijk gegarandeerd is.

Extra ondersteuning
De extra ondersteuning kan per sector verschillen. Uitgangspunt voor de gehele school is “regulier wat kan, speciaal wat moet”. Het extra ondersteuningsaanbod wordt vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief. Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte is er een planmatige aanpak.

Voor meer informatie: download de beschikbare documenten.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven