Elde College Schijndel

Putsteeg 4 5481 XT Schijndel

  • Schoolfoto van Elde College Schijndel
  • Schoolfoto van Elde College Schijndel
  • Schoolfoto van Elde College Schijndel
  • Schoolfoto van Elde College Schijndel
  • Schoolfoto van Elde College Schijndel

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het Elde College is een realistische kansenschool. In leerjaar 3 zitten veel leerlingen op een hoger niveau dan het advies van de basisschool was. Daarnaast stromen ze ook snel door richting diploma. De inspectie heeft hier normen voor gesteld, waar het Elde ruim boven blijft. Opstroom is echter geen doel in zichzelf. Ons doel is om elke leerling op een voor hem/haar passende plek te krijgen.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

96% van de leerlingen in de onderbouw is de afgelopen jaren succesvol overgegaan. Dat wil zeggen dat leerlingen zelden blijven zitten. Dit percentage is al jaren hoog en ligt boven de norm van de Inspectie.

Ook in de bovenbouw stromen onze leerlingen snel door. Het bovenbouwsucces van onze leerlingen ligt op alle niveaus ruim boven de normen van de Inspectie.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De slaagpercentages van het voorgaande jaar waren op vrijwel alle niveaus hoger dan op vergelijkbare scholen. Dit zijn mooie resultaten aan het eind van een schoolloopbaan die onze leerlingen -zowel in de onderbouw als in de bovenbouw- vlot doorlopen. Zie hiervoor het tabblad 'Doorstroom binnen de school'.


Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het getoonde examencijfer is het gemiddelde van het centraal schriftelijk examen en het schoolexamen. Deze zijn stabiel en bij vergelijkbaar met andere scholen.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In de periode februari - mei 2019 heeft de Inspectie van het Onderwijs het Elde College bezocht. Voorafgaand aan dit onderzoek heeft de school het verzoek ingediend om bij vier afdelingen (praktijkonderwijs, vmbo-b, havo en (t)vwo) een onderzoek naar de waardering 'Goed' uit te voeren. Er is voor deze afdelingen gekozen omdat wij zelf van mening zijn dat zij het verst gevorderd zijn met het realiseren van onze eigen ambities uit het Strategisch Beleidsplan - een voorwaarde om de waardering 'Goed' te krijgen. Wij zijn trots op de conclusies van het onderzoek: alle vier de afdelingen en het bestuur hebben de waardering 'Goed' ontvangen.

Terug naar boven