Elde College Schijndel

Putsteeg 4 5481 XT Schijndel

  • Schoolfoto van Elde College Schijndel
  • Schoolfoto van Elde College Schijndel
  • Schoolfoto van Elde College Schijndel
  • Schoolfoto van Elde College Schijndel
  • Schoolfoto van Elde College Schijndel

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Ieder jaar vragen we onze leerlingen via een tevredenheidsonderzoek naar hun mening over de school. Gemiddeld genomen geven zij de school een 6,6. In de tabellen op deze pagina zijn de scores per afdeling te zien. Hierbij staat "brj" voor de havo/vmbo-t en havo/(t)vwo brugklassen. "Vmbo" heeft betrekking op alle vmbo brugklassen. Het meest tevreden zijn onze leerlingen over hun mentor en de respectvolle manier waarop er op school met elkaar omgegaan wordt. Met de stelling dat de lessen aansluiten op het nieuws zijn de leerlingen het het minst eens.


Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2023-2024?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Elde College is voortdurend bezig om de veiligheid van onze leerlingen en personeel te waarborgen. Uit het tevredenheidsonderzoek blijkt dat leerlingen zich bijzonder veilig voelen op school. Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om een goede leef- en leeromgeving te realiseren. De sfeer op school krijgt van onze leerlingen gemiddeld een 7,4; de veiligheid een 9,3.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De ouders van onze leerlingen zijn tevreden. Zij waarderen de school gemiddeld met een 7,7. Het meest tevreden zijn zij, net als hun kinderen, over de mentor. Aandachtspunt volgens ouders is het aantrekkelijk maken van de lesstof voor hun kind. De stelling 'pesten wordt goed aangepakt' heeft geen score omdat meer dan de helft van de ouders hier 'niet van toepassing' heeft ingevuld; op school wordt zo goed als niet gepest.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,1

Terug naar boven