Melanchthon Wilgenplaslaan

Wilgenplaslaan 194 3052 SL Rotterdam

  • EHBO, Mode&Design, Programmeren, Eventz&Sport,
LifeCare, Uiterlijke Verzorging, Presentatie&Styling, Food&Fitness, Ondernemen, Duurzaamheid
  • Wij zijn een school waar vriendelijkheid, veiligheid en verantwoordelijkheid de belangrijkste waarden zijn!
  • Een prachtig MySkills domein waarop je allerlei technologische vaardigheden kunt oefenen.
  • Dan kun je altijd terecht bij je mentor of ga je aan het einde van de dag naar de huiswerkbegeleiding in onze aula.

Profielkeuze

Toelichting van de school

Op Melanchthon Wilgenplaslaan bieden we 2 sectoren aan: 
- Economie & Ondernemen
- Zorg & Welzijn

Beide sectoren kunnen worden gevolgd door leerlingen in de BasisBeroepsgerichte Leerweg, KaderBeroepsgerichte Leerweg (eventueel allen met LWOO-indicatie). Leerlingen met een GL of TL advies volgen Economie en Ondernemen met een speciale Technologieroute.

In deze twee sectoren kunnen de leerlingen kiezen uit drie uitstroomvarianten:
- Ondernemen
- Welzijn
- Sport

Deze uitstroomvarianten volgen leerlingen in klas 4, waardoor een goede aansluiting op het MBO is gewaarborgd. Je kunt doorstromen naar opleidingen in/voor Gezondheidszorg, Maatschappelijke zorg, Pedagogisch- en Sociaal werk,  Toerisme, Zakelijke dienstverlening, Commercie, Sport en Recreatie, Techniek, Horeca, Veiligheid, Administratieve en secretariële sector, Handel, Logistiek, Facilitaire dienstverlening, Mode of Uiterlijke verzorging.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Onderwijsvisie

Elke leerling een succesvolle start in de maatschappij! Melanchthon Wilgenplaslaan zorgt ervoor dat elke leerling na afronding van de schoolloopbaan op zijn/haar niveau:

  • een persoonlijk perspectief heeft
  • zich een onafhankelijk oordeel kan vormen
  • lerend vermogen heeft en kan reflecteren op het eigen leerproces
  • creatief en inventief is
  • zelfredzaam is en probleemoplossend kan denken en handelen
  • communicatief en sociaal vaardig is vanuit een levensbeschouwelijke achtergrond beschikt over maatschappij- en normbesef.

Melanchthon Wilgenplaslaan stimuleert bij de leerlingen een actieve leerhouding en daagt hen uit tot het nemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Docenten en ondersteunend personeel maken didactische en pedagogische keuzes op basis van de bovenstaande punten.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Sommige leerlingen hebben extra zorg nodig. In het schoolondersteuningsprofiel legt de school voor ten minste vier jaar vast waar die extra ondersteuning uit bestaat. Want alleen de school zelf kan vertellen welke middelen er zijn om leerlingen optimaal te helpen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven