Melanchthon Wilgenplaslaan

Wilgenplaslaan 194 3052 SL Rotterdam

  • Wij zijn een school waar vriendelijkheid, veiligheid en verantwoordelijkheid de belangrijkste waarden zijn!
  • Een prachtig MySkills domein waarop je allerlei technologische vaardigheden kunt oefenen.
  • Tijdens elke les werk je aan de 26 MySkills die jij later nodig hebt om later succesvol te zijn als burger, werknemer of werkgever!
  • Dan kun je altijd terecht bij je mentor of ga je aan het einde van de dag naar de huiswerkbegeleiding in onze aula.
  • Ben jij een topsporter?Dat is geen probleem! Onze topsportcoördinator zorgt ervoor dat jij een aangepast rooster krijgt.

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2023-2024?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het schoolklimaat op Melanchthon Wilgenplaslaan wordt door onze kinderen, al jaren, als ruim voldoende ervaren. De waarden Verantwoordelijkheid, Vriendelijkheid en Veiligheid is de basis in ons werk met onze kinderen, de ouders en buitenschoolse contacten.

Het pedagogisch klimaat is voor ons iedere dag een punt van aandacht. Wij betrekken ouders en leerlingen bij de school. Zo starten we het jaar met een twintig minuten gesprek tussen leerlingen, ouder(s) / verzorger(s) en de mentor. De betrokkenheid is verder vormgegeven in een actieve leerlingen- en ouderraad. Ons team is dagelijks bezig om alle ouders, leerlingen en externe partners te betrekken bij onze school. Op deze manier werken wij vooral preventief op het gebied van veiligheid en welbevinden van leerlingen, ouder(s) / verzorger(s) en medewerkers van Melanchthon Wilgenplaslaan.

SWPBS

SchoolWide Positive Behavior Support is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt door het positief begeleiden en sturen van onze leerlingen.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De tevredenheid van onze ouders peilen we niet alleen met een tevredenheidsonderzoek.
Ouderbetrokkenheid is in het peilen van de mening van ouders voor Melanchthon Wilgenplaslaan een proces dat het hele schooljaar door een belangrijke plaats inneemt. Dit uit zich ondermeer door intensieve communicate tussen onze ouders en docenten, mentoren, ouderraad, medezeggenschapsraad, verschillende commissies en de directie.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,6

Terug naar boven