Melanchthon Mavo Schiebroek

Molenvijver 19 3052 HA Rotterdam

  • Schoolfoto van Melanchthon Mavo Schiebroek
  • Schoolfoto van Melanchthon Mavo Schiebroek
  • Schoolfoto van Melanchthon Mavo Schiebroek
  • Schoolfoto van Melanchthon Mavo Schiebroek

Schooladvies en plaatsing toelichting

Toelichting van de school

.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In de bovenbouw zitten we wat boven het gemiddelde; in onderbouw op het landelijke gemiddelde.

De tweejarige onderbouw en bovenbouw maken het mogelijk dat we goed de tijd hebben om de leerling op de goede plek te krijgen.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw? Toelichting
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage Toelichting

Toelichting van de school

Onze slagingspercentages zijn de afgelopen jaren altijd mooi en prima: ze schommelen tussen de 93% en 100%.

In 2015-2016 98,9%; 2016-2017 97,6%; 2017-2018 94,1%; 2018-2019 92,9%; 2019-2020 100%.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd? Toelichting
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers toelichting

Toelichting van de school

Onze examencijfers bevinden zich op of boven het landelijke gemiddelde.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school? Toelichting

Toelichting van de school

De inspectie geeft in haar verslag een mooi beeld van de school (toen 2 jaar bezig). 

Op de laatste pagina's staan de ontwikkelpunten zoals die toen door de school werden genoemd en waar de afgelopen jaren aan gewerkt is.

Sommigen zijn ondertussen geheel volbracht, nieuwe ontwikkelpunten geformuleerd en bepaald ontwikkelingen zijn cyclisch (immers, het onderwijs is nooit klaar).

Terug naar boven