Melanchthon Mavo Schiebroek

Molenvijver 19 3052 HA Rotterdam

  • Schoolfoto van Melanchthon Mavo Schiebroek
  • Schoolfoto van Melanchthon Mavo Schiebroek
  • Schoolfoto van Melanchthon Mavo Schiebroek
  • Schoolfoto van Melanchthon Mavo Schiebroek

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In de bovenbouw zitten we wat boven het gemiddelde; in onderbouw op het landelijke gemiddelde.

De tweejarige onderbouw en bovenbouw maken het mogelijk dat we goed de tijd hebben om de leerling op de goede plek te krijgen.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Onze slagingspercentages zijn de afgelopen jaren altijd mooi en prima: ze schommelen tussen de 93% en 100%.

In 2016-2017 97,6%; 2017-2018 94,1%; 2018-2019 92,9%; 2019-2020 100%.; 2020-2021 96%

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Onze examencijfers bevinden zich op of boven het landelijke gemiddelde.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2021-2022?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Het merendeel van onze leerlingen vervolgt na het behalen van zijn diploma zijn schoolcarrière op het MBO; rond de 20%  van de leerlingen stroomt door naar de HAVO. Vanaf de tweede klas bestaat de mogelijkheid een MAVO+-programma te volgen. In het MAVO+-programma wordt een vakkenpakket gevolgd met 1 vak meer dan de andere leerlingen en dat aansluit op de HAVO. 

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie geeft in haar verslag een mooi beeld van de school (toen 2 jaar bezig). 

Op de laatste pagina's staan de ontwikkelpunten zoals die toen door de school werden genoemd en waar de afgelopen jaren aan gewerkt is.

Sommigen zijn ondertussen geheel volbracht, nieuwe ontwikkelpunten geformuleerd en bepaald ontwikkelingen zijn cyclisch (immers, het onderwijs is nooit klaar).

Terug naar boven