Melanchthon Mavo Schiebroek

Molenvijver 19 3052 HA Rotterdam

  • Schoolfoto van Melanchthon Mavo Schiebroek
  • Schoolfoto van Melanchthon Mavo Schiebroek
  • Schoolfoto van Melanchthon Mavo Schiebroek
  • Schoolfoto van Melanchthon Mavo Schiebroek
  • Schoolfoto van Melanchthon Mavo Schiebroek

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het tevredenheidsonderzoek van de leerling geeft een goed beeld van hoe wij als school functioneren. 

We merken dat de effecten van de coronaperiode (school dicht, quarantaine, minder omgang met elkander etc.)  begint weg te ebben. Het kost echter nog steeds moeite om elkaar te ontmoeten, te kennen en fijn met elkander om te gaan. Deze omgang en het ontmoeten blijven wij centraal plaatsen in onze lessen, mavomentormiddagen en activiteiten.


Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij geloven dat kleinschaligheid en veiligheid de basis zijn waardoor goed onderwijs gegeven kan worden. Wij achten het van essentieel belang dat leerlingen zich thuis voelen, zodat zij zichzelf en in de groep kunnen ontwikkelen.

We zien dat corona / de corona-periode (quarantaines, ziektes, etc.) nog steeds van invloed zijn op het welbevinden (sfeer en veiligheid). We proberen dat op een positieve wijze te beïnvloeden door allerlei activiteiten, maar het heeft momenteel zeker impact en onze aandacht. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Wij zijn als school zeer tevreden met de uitslag van de enquête.

Elke 2 maanden spreekt de leiding van de school met 12 leden van de ouderklankbordgroep. Zij geven op een goede wijze de school feedback van hetgeen zij als ouders ervaren. Ook wordt met hen jaarlijks de thema-avond voor ouders vormgegeven.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven