Hugo de Groot

Nachtegaalplein 53-55 3082 NK Rotterdam

Schoolfoto van Hugo de Groot

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De laatste jaren hebben wij hoge slagingspercentages. De leerlingen doen het heel goed bij ons, zowel in de mavo, de havo als het vwo. Daarnaast zijn leerlingen aan het eind van hun schoolloopbaan bij ons bijna-volwassenen geworden die zelfvertrouwen hebben, die met anderen kunnen omgaan, die verantwoordelijkheid aankunnen, die voldoende kennis, vaardigheden en ambitie hebben om ná de Hugo de volgende stap te zetten, op de universiteit, het MBO of het HBO.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

In schooljaar 2020-2021 hebben leerlingen de mogelijkheid gehad om de 'duimregeling' toe te passen. Dit betekent dat examenleerlingen het cijfer van één examenvak (een niet-kernvak) niet mee hoeven te laten tellen. Het cijfer staat wel op de cijferlijst. Deze regeling, getroffen n.a.v. de coronamaatregelen, heeft het examenresultaat beïnvloedt. Het is daarom lastiger om de examencijfers uit schooljaar 2020-2021 te vergelijken met andere schooljaren.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Bij deze indicator zijn opgenomen: de bevindingen van de onderwijsinspectie en een verslag van een externe audit.

Terug naar boven