Hugo de Groot

Nachtegaalplein 53-55 3082 NK Rotterdam

Schoolfoto van Hugo de Groot

Profielkeuze

Toelichting van de school

Onze profielkeuzes voor zowel mavo als havo en vwo staan helder omschreven in onze schoolgids (schoolwiki).

Zie: https://hugodegroot.schoolwiki.nl/docs#profielkeuze

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze leerlingen hebben veel talenten; het is onze uitdaging om deze samen met de leerlingen naar boven te halen.
Naast goed onderwijs wordt veel aandacht besteed aan de begeleiding van de leerlingen. De mentor is de spil in onze ondersteuning (zie de tevredenheidspeiling leerlingen). 
Binnen de school bestaat een transparante ondersteuningsstructuur waarin de taken en verantwoordelijkheden helder zijn en omschreven. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven