Hugo de Groot

Nachtegaalplein 53-55 3082 NK Rotterdam

Schoolfoto van Hugo de Groot

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

We nemen jaarlijks een tevredenheidsenquête onder onze leerlingen af. De resultaten van deze enquête bespreken we met de mentoren en de leerlingenraad. We nemen de feedback van onze leerlingen serieus en zorgen dat we op verschillende aspecten verbeteringen doorvoeren naar aanleiding van deze tevredenheidsenquête.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij durven te stellen dat de Hugo de Groot een veilige school is met een plezierig en positief schoolklimaat.
De onderwijsinspectie gaf ons ook op deze aspecten een zeer positieve beoordeling.
Ook leerlingen, ouders en personeel voelen zich zeer thuis op deze school (zie indicator 11 en 12 over tevredenheid).

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school


Ouderbetrokkenheid is op de Hugo de Groot een belangrijk aandachtspunt. Er wordt specifiek ingezet op: een intensief mentoraat, regelmatige ouderavonden, rapport bespreken in Mentor-Ouder-Leerling-gesprekken, ouderraad, waar nodig huisbezoek. We nemen jaarlijks een tevredenheidsenquête onder ouders af. De resultaten van deze enquête bespreken we met de mentoren en de ouderraad. We nemen de feedback van ouders serieus en zorgen dat we op verschillende aspecten verbeteringen doorvoeren naar aanleiding van deze tevredenheidsenquête.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven