Montfort College

Montessoriweg 14 3083 AN Rotterdam

  • Schoolfoto van Montfort College
  • In het lab: programmeren, drones vliegen, werken met de lasersnijder en de 3d printer...
  • Op het Montfort College is een volledig uitgeruste mediatheek waar leerlingen boeken kunnen lezen en lenen en kunnen werken aan de pc.
  • Samen leren is heel belangrijk. De school heeft daarvoor verschillende plekken ingericht, om te leren en te ontspannen.
  • Op het Montfort College helpen leerlingen elkaar bij het leren en het wennen op school: met peerbuddy's, -tutoren en -leaders.

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het Montfort College volgt de afspraken zoals deze staan vermeld in De OverstapRoute van KoersVO.

De school geeft voorafgaand aan het pr-seizoen bij KoersVO aan hoeveel plaatsen de school kan garanderen. 

Leerlingen kunnen zich aanmelden voor leerjaar 1 in de vastgestelde aanmeldperiode indien zij tenminste het advies vmbo-TL hebben gehad van de basisschool.

Het Montfort College heeft geen aanvullende eisen of voorwaarden voor plaatsing in leerjaar 1.

Leerlingen die zich aanmelden voor zij-instroom kunnen op het Montfort College terecht indien er plaats is in de klas en op voorwaarde van een passend overgangsbewijs van de aanleverende VO-school en een cvolledig ingevuld VO-VO formulier.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het Montfort College is kleinschalig van opzet en biedt ondersteuning aan individuele leerlingen in de vorm van ondersteuningslessen in de kwt-uren en in de vorm van een tutor- en buddyprogramma. 

Door deze gerichte ondersteuning ligt opstroom voor meer leerlingen binnen de mogelijkheden.

Wanneer een leerling minder presteert dan in eerste instantie was verwacht en een lager niveau verstandiger zou zijn, behoort dit ook tot de mogelijkheden. Leerlingen hoeven niet van school te wisselen zolang het gevraagde onderwijsniveau mavo, havo of vwo is. 

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De slagingspercentages liggen de afgelopen jaren net onder of op de norm. 

Het Montfort College heeft een verbeterplan opgesteld voor de afdeling vwo dat er voor moet zorgen dat de examenresultaten de komende jaren voor alle afdelingen verder verbeteren. Dit verbeterplan wordt tussentijds en na afloop van het schooljaar geëvalueerd en waar nodig bijgesteld voor het nieuwe schooljaar. Het streven van de school is dat de resultaten binnen enkele jaren tenminste op het landelijke gemiddelde liggen.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examencijfers liggen de afgelopen jaren steeds op of net boven de vastgestelde norm. 

Omdat het slagingspercentage van de afdeling vwo het schooljaar 2018-2019 lager dan verwacht was, heeft het Montfort College een verbeterplan opgesteld dat er voor moet zorgen dat de examenresultaten de komende jaren verder verbeteren. Dit verbeterplan wordt tussentijds en na afloop van het schooljaar geevalueerd en waar nodig bijgesteld voor het nieuwe schooljaar.

Het streven van de school is dat de resultaten binnen enkele jaren tenminste op het landelijke gemiddelde liggen.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven