Montfort College

Montessoriweg 14 3083 AN Rotterdam

  • Schoolfoto van Montfort College
  • In het lab: programmeren, drones vliegen, werken met de lasersnijder en de 3d printer...
  • Op het Montfort College is een volledig uitgeruste mediatheek waar leerlingen boeken kunnen lezen en lenen en kunnen werken aan de pc.
  • Samen leren is heel belangrijk. De school heeft daarvoor verschillende plekken ingericht, om te leren en te ontspannen.
  • Op het Montfort College helpen leerlingen elkaar bij het leren en het wennen op school: met peerbuddy's, -tutoren en -leaders.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De vragenlijst is afgenomen ten tijde van de lockdown in de coronapandemie. Leerlingen hebben een online verzoek gekregen en een herinnering. Het vermoeden bestaat dat alleen die leerlingen hebben ingevuld, die iets specifieks te melden hadden op dat moment. 

De respons is bijzonder laag, veel lager dan andere jaren wanneer we de vragenlijst in klassensetting afnemen. 

In schooljaar 2021-2022 houden we als gevolg van de lage scores aangaande tevredenheid de vinger extra aan de pols, door het afnemen van eigen enquêtes en door het gesprek hierover aan te gaan met leerlingen in de leerlingenraad. 

We zijn blij te zien dat de scores bij sfeer en veiligheid bovengemiddeld zijn gebleven. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Terug naar boven